Reglement & inschrijven

()

INSCHRIJVEN, VERHAAL INSTUREN EN REGLEMENT

Wil jij ook een verhaal insturen? Lees hier onder

Inschrijven

1) Om in te schrijven als auteur schrijft u eenvoudig een mail naar My = MyLust@mail.be

Als bericht schrijft u b.v. “Ik zou graag een verhaal toevoegen aan de site onder de auteursnaam ……… Zou u zo vriendelijk willen zijn een pincode te sturen in retour.”

2) Als antwoord krijgt u per mail van My een bevestiging met uw schrijversnaam en een uniek nummer (pincode) dat gekoppeld is aan uw mail waarmee u in de toekomst verhaaltjes kunt aanbieden.

Een verhaal insturen:

1) Als u een verhaal aanbiedt doet u dat met uw mailadres schrijft u in de regel “onderwerp” uw schrijversnaam + de pincode die ik u stuurde + de categorie waarin u het verhaal wilt zien.

2) Het verhaal plakt u in een mail die u stuurt naar MyLust@mail.be (geen bestanden insluiten)

Voor meer details lees hieronder.

Liefs

My

Reglement & Doelstelling:

MyLust neemt de vrijheid om auteurs zonder betutteling de gelegenheid te geven om erotische verhaaltjes te publiceren. Alle verhalen en correspondentie gebeurt uitsluitend in het Nederlands. Andere talen worden altijd genegeerd.

Auteurs, mannen of vrouwen, worden enkel gevraagd om mensvriendelijk te schrijven, over seksuele handelingen met +18 en geen familieverhalen. (incest) Dat belet geen (zachte) SM, porno, enzovoort. Respecteer de menselijkheid in ieder van ons. Verhalen die grotesk en totaal ongeloofwaardig overkomen en waarbij de vrouw (of man) als een willoos object behandeld en mishandeld wordt, zullen vriendelijk geweigerd worden door My

3) My  de beheerder van MyLust@mail.be wil alles kosteloos en eenvoudig om te beheren houden. De nadruk ligt op uw verhaal. Niet bij de site. Reclame heeft hier geen plaats. Deze site heeft geen inkomsten en niet meer uitgaven dan een gewone hobby. De redactie willen dat uitdrukkelijk zo houden.

Spelregels:

1) Iedereen die een verhaaltje ter publicatie aanbiedt verklaart uitdrukkelijk dat het eigen werk betreft waar alleen zij/hij auteursrechten op kan laten gelden.

2) Niemand kan auteursrechten vragen aan het blog. My gebruikt het verhaal uitsluitend op deze blog en haalt er geen enkel financieel voordeel uit.

3) U blijft eigenaar van uw verhaal en de auteursrechten.

4) Ga zorgvuldig om met schrijversnaam, uniek nummer (pincode) en het gekoppeld e-mailadres. Het is de combinatie van die drie elementen die bij https://mylust.be/ uw rechten op een verhaal waarborgen.

5) Het aanbieden van een verhaal houdt automatisch in dat u aan deze spelregel voldoet en instemt met wat hiervoor en hierna staat geschreven.

6) Alle verhalen die ingaan tegen de goede zeden worden, met een korte opgave van reden, geweigerd.

7) Een auteur kan alleen publiceren nadat zij/hij is ingeschreven, gekend is met mailadres, schrijversnaam, uniek nummer (pincode) en minstens één verhaal. My heeft geen privégegevens nodig, aanvaardt of vraagt die niet, en geeft die nooit. Indien u vragen krijgt en/of iemand wil u dwingen om persoonlijke gegevens vrij te geven komt dat niet van mij. Als u een vraag om gegevens krijgt stuur deze dan met headers door naar MyLust@mail.be

8) Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op het blog aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij het blog. Niets van dit blog mag zonder schriftelijke toestemming van 4my@telenet.be worden verveelvoudigd.

9) De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan het blog Voor zover auteurs teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan het blog toesturen of op het blog achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan het blog en vrijwaren het blog derhalve van aanspraken van derden. Het blog is niet gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Het blog werkt onder de hoede van 4Anja@telenet.be

10) Bij een eventueel geschil met de redacteur 4my@telenet.be zal 4Anja@telenet.be het laatste woord hebben.

11) Mocht My op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk-makend materiaal of (vermeende) inbreuk-makende links op de eigen website dan heeft Het blog het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

12) Privacy

De enige gegevens die https://mylust.be/ van u bewaart zijn; – uw mailadres – uw schrijversnaam – de pincode – uw verhaaltjes online. De pincode is uitsluitend door jou en My gekend. Het is verboden deze code door te geven.

Alle gegevens die je bij ons achterlaat, stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Enkel een beperkt aantal medewerkers van de site hebben toegang tot de gegevens. Jouw gegevens geven we nooit door aan andere organisaties of bedrijven. Mocht je het gevoel hebben dat dit toch gebeurt, laat het ons dan weten via een e-mail aan 4Anja@telenet.be

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor communicatie tussen de beheerder van de site en u als auteur en voor https://mylust.be/

Alleen de bovengenoemde gegevens zijn opgeslagen in onze databank. Je hebt echter het recht ons te verzoeken je gegevens definitief uit onze databank te verwijderen zodat je geen verdere communicatie meer van ons ontvangt per mail. Stuur daarvoor een mail terug met als melding “UITSCHRIJVEN” in het onderwerp-vak en wij doen het nodige.

13) Een schrijversnaam is op deze site uniek. Twee auteurs met dezelfde naam worden niet toegelaten. Meerdere auteurs op hetzelfde e mail adres zijn niet toegelaten. Als u een gebruikte naam aanvraagt zal ik suggereren om er een fictieve familienaam aan toe te voegen. Een naam zonder nummer is leuker. B.v. Eva van Venus of Rudi Botergijl.

14)Een schrijversnaam komt pas op https://mylust.be/ als er ook een verhaal aan gekoppeld is. De redactie adviseert om eerst een verhaal klaar te hebben en dan pas in te schrijven. Zolang u geen verhaal hebt ingestuurd komt u niet op de definitieve ledenlijst. Bent u geen auteur en hebt u geen rechten bij ons. Een inschrijving waarop op redelijke termijn (+/- 10 dagen) geen verhaal volgt wordt samen met de mailcorrespondentie vernietigd.

15) Een verhaal aanbieden:

Het mailadres waarmee u inschrijft is het enige mailadres dat aan uw schrijversnaam gekoppeld is. Het is niet toegestaan om met een ander mailadres onder uw schrijversnaam te publiceren. Desnoods moet u een nieuwe inschrijving aanmaken. U kunt wel van mailadres en/of schrijversnaam veranderen als u dat vooraf via uw oorspronkelijk adres en pincode meldt.

16) Als u een verhaal aanbiedt schrijft u in de regel “onderwerp” uw schrijversnaam +  de pincode dat ik u stuurde.

17) Het verhaal plakt u in een mail die u stuurt naar MyLust@mail.be Ik aanvaard geen verhalen in bijlage.

18) Als ik uw verhaal binnenkrijg plak ik het in mijn Word-programma en laat het controleren op spelling en grammatica. Als het slechts om een paar kleinigheden gaat verander ik die zelf voor publicatie. Anders stuur ik het terug en kunt u het na verbetering nog één keer aanbieden. My beseft dat de spelling en grammatica van Word niet feilloos is maar, het is wel een objectieve methode die de leesbaarheid waarborgt.

Ik ben niet feilloos en ik verwacht dat ook niet van jou. Wij, lezers en schrijvers, moeten beseffen dat we hier een hobby beoefenen. Voor professionele toestanden moet u zelf zorgen. Het enig volwaardige alternatief is een professionele en betaalde corrector wiens oordeel dan absoluut is. Vrijwillige correctors worden bij voorbaat niet aanvaard en vriendelijk bedankt.

19) Vervangen en verbeteren:

De tijd staat niet stil en uw evolutie als mens ook niet. Ik kan heel goed begrijpen dat u na verloop van tijd één van uw verhalen wil herschrijven en de verbetering wil publiceren in plaats van het origineel. Ik zal die verbetering graag voor je plaatsen in de plaats van het origineel. Stuur het in zoals een gewoon verhaal maar zet er naast schrijversnaam en uniek nummer wel de originele titel en de vervangtitel duidelijk bij. Deze werkwijze moet eerder een uitzondering dan regel zijn.

20) Reageren:

Onder jouw verhaal komt alleen uw schrijversnaam. Indien u dat vraagt koppel ik uw schrijversnaam aan uw e-mailadres. Op die manier kan iedereen die dat wil persoonlijk aangeschreven worden.

Openbare reacties voldoen aan onderstaand voorwaarden.

– Reacties krijgen op een verhaal is één van de redenen waarvoor een auteur schrijft. Een kleine aanmoediging kan wonderen doen en mij, als auteur, een paar uurtjes door het huis laten zweven. Ook een kritische reactie op de inhoud wordt samen met een aanmoediging door de meeste auteurs op prijs gesteld. Zeker als die kritiek samen gaat met het aanwijzen van een richting waar een oplossing te vinden is.

– Een vriendelijk opgestelde, maar kritische, opmerking over spelling en grammatica zal een auteur ook op prijs stellen. Geen enkele auteur gaat doelbewust fouten schrijven en zeker niet publiceren. Dit houdt wel in dat een auteur die fouten publiceert zich daar niet van bewust is. Als u over spelling en grammatica een opmerking maakt, geef dan ook even aan waar en waarover je het hebt. Voor u betekent het een kleine moeite en de auteur leert er misschien wat van. Voor kleine fouten die aan het oog van My zijn ontsnapt kunt u gerust My aanschrijven.

My bepaalt of ze een reactie publiek wil maken.

Daarom, schrijf wat u te zeggen hebt eerst in uw tekstverwerker, herlees het dan eens en vraag je dan af of u dit publiekelijk onder uw verhaal wil krijgen. Als je het voorgaande advies ter harte neemt ga je veel vrienden maken en zelf ook hoffelijk behandeld worden.

– Lompe, venijnige, arrogante, denigrerende opmerkingen zullen door mij ongevraagd verwijderd worden. De auteur van de opmerking zal een waarschuwing krijgen van My Als met verschillende waarschuwingen geen rekening wordt gehouden zal de auteur naar het verdomhoekje van mijn mailbox en het blog gaan.

Ik ben ervan overtuigd dat ik weinig zal moeten tussenkomen en dit blog een fijne ontmoetingsplaats zal blijven. Een blog waar iedereen graag zal komen. Een blog dat aanzet om uw vingers te laten dwalen en uzelf en de lezers te verwennen.

Liefs

My

https://vrtnws.be/p.RqkdKwoAAo7 Leuke toespraak 🙂

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?