Een vrouw 1.2

()


De airconditioning zoemde. Een klamme deken van verveling dekte de middag toe. Ik voelde de waterdruppels langs mijn lichaam glijden, terwijl ik uit de badkamer naar de balustrade liep. Onwillekeurig gleed mijn blik omlaag, naar Marius die beneden in de woonkamer met zijn notebook op schoot in een hoek van de witte leren sofa zat. Aan de wand tegenover hem flikkerden beelden van videoclips over het plasmascherm. Hij had het geluid van de kolossale tv uitgezet. Ik duwde de handdoek rond mijn heupen stevig vast en daalde blootsvoets de trap af.

Marius keek op van zijn beeldscherm, rekte zich uit. De loomheid van zijn bewegingen weerspiegelde de katerachtige luiheid die nog in mijn eigen lijf zat. Daar deden ook een paar koppen espresso en een stevige brunch niets aan af. Tot aan de dageraad hadden Marius en ik ons geamuseerd in de clubs van Pigalle. We hadden ons verlustigd aan de talloze nimfen die schaamteloos en zelfbewust aan de mannen alle bekoorlijkheden lieten zien waar hun genen en het leven dat ze leidden, hun mee sierden.

Uiteraard hadden we ons niet onbetuigd gelaten om de verleidingskunsten in de strijd te gooien, waar onze natuur Marius en mij mee heeft toegerust. Maar de schikgodinnen waren ons niet welgezind. Er waren wat flirten voor nodig en een aantal genereus aangeboden cocktails om dat te ontdekken. Uiteindelijk kozen we eieren voor ons geld. Met een ironische glimlach had Marius vastgesteld dat we de moeders van onze kinderen niet in Pigalle hadden ontmoet. Onze goede stemming kon het niet bederven. Onverrichterzake hadden we een taxi genomen die ons terugbracht naar de villa.

We wisselden een blik, toen mijn ogen werden getrokken door een beeld door het zijraam links van me. Een boos kijkend Afrikaanse pooier bewoog verbeten zijn lippen. Wat vervolgens mijn aandacht vasthield, waren de schaars geklede zwarte vrouwen die met ondubbelzinnige suggestie hun devotie voor de rapper-pimp tentoonspreidden. Ik voelde mijn geslacht zich aanspannen. Het gaf een hint van wat ik wilde gaan doen vanmiddag. Marius liet een boer en vroeg toen.

“Wel Moris, gaan we nog wat doen?” Ik ken mijn vriend al lang. Ik vermoedde dat hij net als ik een onvervuld verlangen in zijn lendenen droeg. “Ik denk dat we zo maar eens een stukje gaan rijden,” zei ik. Ook zonder te weten wat ik precies in de zin had, was Marius daar vast voor in. Zijn bewondering voor mijn nieuwe coupé heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Niet veel later stuurde ik mijn wagen door de haarspeldbochten naar beneden. Toen we op de ring rond de stad kwamen, duwde ik het gaspedaal diep in. De wagen drukte ons in onze zetels terwijl hij op snelheid kwam. Marius keek me aan van opzij, schudde zijn hoofd en zei bewonderend: ”Morisius, je bent een bofkont.” Ik zei niets, glimlachte alleen, maar vond dat hij gelijk had. Als internetondernemer van nog geen veertig heb ik het niet slecht gedaan.

Ik reed voorbij aan de gebruikelijke afslag en volgde de ringweg in de richting van de voorstad. Marius had me een paar keer onderzoekend aangekeken, toen het gebied waar we door reden steeds minder van onbekommerde welvaart en vooruitgang getuigde. Ik reed een woonwijk in met haveloze huizen en straten gezoomd door uitpuilende vuilcontainers. Mensen die voor de portieken zaten, wierpen zo nu een dan een wantrouwende blik in onze richting. Voor Marius een reden om zijn zonnebril omlaag op zijn neus te schuiven en me indringend aan te kijken. “Waar breng je ons in vredesnaam naar toe?” informeerde hij zuinigjes.

Ik manoeuvreerde de coupé door de achterbuurt. Ik sloeg de hoek om, parkeerde de wagen langs het gebarsten trottoir van een pleintje omringd door hoge, leegstaande gebouwen. Nu de wagen tot stilstand kwam, was te voelen hoe drukkend warm het hier beneden was. De lauwe wind droeg een vage geur van afval met zich mee. In de verte blaften honden. Marius volgde mijn blik naar links. Op een basketbalveldje speelden zes jonge mannen een partijtje. Drie hadden hun bovenlijven ontbloot, het zweet gutste langs hun huid. Maar dat was niet waar ik voor gekomen was. Naast het veld, op een muurtje in de schaduw, zaten een paar jonge vrouwen. Ze waren van dezelfde leeftijd als de basketballers, rond de twintig. En gekleed zoals de hete zomer dat gebiedt: luchtig, zorgeloos.

Ik drukte een keer op de claxon. De basketballers lieten zich er niet door storen, maar de jonge vrouwen draaiden zich om. Ik keek hun kant op, zag dat ze me herkenden. Ze kirden, stootten de donkere nimf aan die in het midden zat. Ik zag hoe over haar gezicht een besmuikte glimlach gleed. Ik wenkte haar. Ze wisselde een paar woorden met haar metgezellen, stond op en liep gemoedereerd onze kant uit. De jonge vrouw schoof haar zonnebril voor haar ogen toen ze uit de schaduw stapte. Haar zwarte haren had ze in een losse staart. Ze droeg een spaghettitopje op een lichte, geplisseerde minirok. Er onder, haar bijna eindeloze benen. Haar hooggehakte muiltjes tikten op het trottoir. Over haar schouder hing een denim handtas van Louis Vuitton. Een echte, naar ik wist. Naast me zag ik Marius ademloos kijken naar de nimf die ons naderde. Ook hij zag de beloftevol breed uitwaaierende heupen, bedekt door de lichte stof van de rok. Het katoen dat zich sloot rond haar slanke taille en haar stevige borsten bedekte. Rond haar volle lippen plooide een sfinxachtige glimlach.

Op een meter afstand van de auto hield ze stil, legde losjes haar gesloten vuist op haar rechter heup, draaide de linker in onze richting. Zo liet ze zich door ons bekijken. Toen stapte ze naar de auto, boog voorover en legde haar onderarmen op het portier. Ze schonk ons een blik in haar decolleté. Van over de rand van haar zonnebril keek ze ons ontspannen aan. “Hey Moris… Long time, no see…,”zei ze met een sarcastische glimlach. Ze draaide haar wang naar me toe, liet me die kussen bij wijze van groet. Ik rook het parfum van haar deodorant.

Ze liet haar blik glijden over Marius naast me. “Ik zie dat je een vriend hebt meegebracht dit keer,” zei ze obligaat. Ze liet haar blik onderzoekend van mij naar hem heen en weer glijden. Om vervolgens te spinnen: “Is hij van hetzelfde kaliber als jij…?” Ik antwoordde droogjes dat dat aan haar was om te ontdekken. Als ze niets beters te doen had natuurlijk. De nimf met de chocoladekleurige huid grinnikte. “Héb je iets te doen?” informeerde ik losjes. Ze dacht een ogenblik na, schudde toen traag haar hoofd. “Ik denk dat ik wel zin heb in een ritje,” spinde ze.

In de blik van onder haar wenkbrauwen zag ik de glinstering. In mijn ooghoek werd ik gewaar hoe Marius de situatie geamuseerd volgde. De nimf richtte zich op, riep naar haar vriendinnen dat ze er vandoor ging. Toen opende ze de portier en nam plaats op de achterbank van mijn coupé. Ze leunde tussen de twee voorstoelen door naar voren. Het gaf me de mogelijkheid om onze passagier aan mijn vriend voor te stellen. “Naomi, maak kennis met Marius.” Hij schudde haar uitgestoken hand. Op haar gezicht speelde een dubbelzinnige glimlach. Ik startte de motor van mijn wagen en reed terug.

Boven was de middag aanmerkelijk koeler. Ik opende de portier voor Naomi. Ik zag Marius kijken naar het lange, gladde en blote been dat ze op het grind plaatste. Hij was naar onze kant van de wagen gekomen, reikte de zwarte nimf zijn hand om haar te helpen uitstappen. Met een knikje accepteerde ze zijn hoffelijkheid. Aan de blik die ze hem toezond van onder haar wenkbrauwen kon ik zien dat mijn vriend haar beviel. Die blik had iets plagend en kleverigs. Meer en meer kreeg ik het gevoel, dat we met zijn drieën een genoeglijk samenzijn zouden beleven.

Naomi schreed richting de trap die leidt naar het terras. Ze kent de weg ondertussen. Het was helemaal in strijd met de etiquette, maar ze moet onze blikken op haar lichaam hebben gevoeld terwijl ze voor ons uit omhoog liep. Ik volgde de lijn van haar slanke gespierde kuiten, langs de holte van haar knie, naar waar haar dijen verdwenen onder de schaduw van haar rokje. Haar billen deinden uitnodigend heen en weer. Naomi heeft een kont die een vergelijking met die van Jennifer Lopez moeiteloos doorstaat. De jonge vrouw keek over haar schouder naar ons om. Rond haar mond plooide zich een ragfijne glimlach. Die gaf me het gevoel dat ze onze aandacht voor haar lichaam wel waarderen kon. Ik vroeg me af of Marius, die achter mij de trap op liep, onder de geruite stof van de rok haar billen kon zien.

In de geopende schuifpui golfde loom de vitrage in de zomerbries. We liepen langs het zwembad. De waterspiegel reflecteerde het licht van de zon die boven de oceaan naar het westen boog. Naomi zette haar zonnebril op haar voorhoofd, stapte naar binnen. Op de zwart marmeren plavuizen draaide ze zich naar ons om. De jonge vrouw toonde geen spoor van verlegenheid. Ik legde mijn handen op haar heupen en trok haar tegen me aan. Door de lengte van haar hakken hoefde ik mijn hoofd nauwelijks te buigen om haar te kunnen zoenen. Een aangename rimpeling trok door mijn lijf toen mijn lippen haar beroerden. Naomi reageerde zonder terughoudendheid. Ik voelde hoe tussen haar zoete lippen door, haar tong gleed en de mijne zocht. Er welde een zucht op uit haar borst toen mijn tong die van haar vond. Ik merkte hoe ze haar borsten tegen mijn bovenlichaam drukte. De zwarte nimf had zin.

Marius sloeg ons ontspannen gade. De ironische grijns was niet van zijn gezicht te slaan. Nou ja, dat was ook niet de methode om zijn gezichtsuitdrukking te veranderen. Naomi zou daar wel raad mee weten. Onderhand moest het mijn vriend duidelijk zijn geworden wat ik in mijn schild voerde. Ik verbrak de tongzoen waarmee ik Naomi had verwelkomd, vroeg wat ze wilde drinken. Vanuit de open keuken zag ik hoe ze plaatsnam op de sofa en haar benen over elkaar sloeg. Ze spreidde haar armen uit over de leuning. Het bood Marius, die tegenover haar was gaan zitten, een blik op haar geopende oksels. Met genegen kin keek ze naar hem, zacht haar linker been op en neer wiegend, haar muiltje balancerend aan haar tenen. Ze schonk hem een glimlach, grinnikte koket. Marius weerstond haar flirtende blik.

Ik bracht een groot glas Perrier voor Naomi en twee flesjes Stella voor Marius en mij. Ik ging naast haar op de sofa zitten, dronk mijn vriend toe en nam een slok. Toen richtte ik mijn aandacht weer op Naomi. Ze wendde haar gezicht naar het mijn en plooide haar lippen voor een kus. Weer liet ik mijn tong spelen met de hare. Ik voelde de hunkering in haar jonge lijf. Door de stof van haar top priemden haar tepels als bewijs van haar verlangen. Een bh droeg ze niet. Ik strekte mijn hand uit naar een van haar borsten en begon die zacht te masseren. Naomi liet me begaan, kreunde wellustig. Ik trok mijn mond terug, de hand bleef spelen met haar borst. De zwarte nimf keek me van onder haar wenkbrauwen aan, haar oogleden vernauwd tot spleten. Ik ken haar temperament ondertussen. Ik liet mijn blik naar Marius glijden, die gefascineerd toekeek vanuit de andere hoek van de sofa. Naomi volgde mijn blik.

“In neem aan dat je nog steeds wel nieuwsgierig bent, of hij van hetzelfde kaliber is als ik?” informeerde ik. Door het katoen heen rolde ik haar tepel tussen duim en wijsvinger. Ik merkte hoe ze zacht haar heupen wiegde op de leren zitting. Naomi sloeg haar ogen neer en grinnikte. “Heb je het ooit vaker met twee mannen tegelijk gedaan?” vroeg ik haar. Ze hief haar hoofd, draaide haar glinsterende ogen weg, nadenkend, en grijnsde brutaal. Antwoorden deed ze niet. Ze dronk het glas leeg, zette het op het tafeltje achter de sofa en rekte zich behaaglijk uit. Toen vouwde ze haar armen achter haar hoofd, liet zich welgevallen hoe ik haar borsten nu beiden met mijn begerige vingers kneedde. Ik voelde mijn vingertoppen jeuken terwijl ze veerden in het stevige vlees. Ik schoof de bovenrand van het topje omlaag, om haar pracht te ontbloten. Ik deelde een blik met Marius. “Wil je dat hij bij ons komt?” vroeg ik Naomi beleefdheidshalve. Ze knikte gretig. Marius zette zijn flesje weg, nam rechts naast haar plaats.

Ik boog mijn gezicht voorover, liet mijn tong cirkeltjes draaien rond de gezwollen tepel van Naomi’s linker borst. Marius keek een paar ogenblikken toe en ontfermde zich over de rechter. Een langgerekte kreun welde op uit haar borst. Ik merkte hoe ze haar dijen tegen elkaar wreef. Ik week terug, zag hoe ze met vernauwde ogen keek naar de rondcirkelende tong op haar rechter tepel. Toen keek ze op, zocht mijn mond voor weer een zoen. Haar handpalm voelde ik begerig wrijven over mijn dij. Marius hief zijn hoofd op, bracht zijn lippen naar Naomi’s hals. Ik hoorde het zacht zuigende geluid dat ze maakten terwijl ze er kussen op drukten. Het maakte dat ze haar mond krachtiger tegen de mijne drukte, me nog gulziger kuste. Om de zoen vervolgens te verbreken. Met ingehouden adem zag ik hoe ze haar kin van me afdraaide, om de mond van Marius te ontmoeten voor een kus. Haar hand had ze ondertussen rond de zwelling gestulpt die zich aftekende in mijn kruis.

We deden ons tegoed aan haar verrukkelijke borsten. Deelden om beurten haar mond om onze tongen met de hare te laten vrijen. Heel langzaam was Naomi’s hand begerig naar Marius kruis gegleden. Ook daar had ze gevoeld hoe lust was ontwaakt. Ik vond dat het tijd was ons spel een stapje verder te voeren. “Laat Marius maar eens zien wat je nog meer voor hem in huis hebt,” zei ik tegen Naomi. Ze kwam omhoog in de sofa, keek ons beiden aan. In haar blik smeulde nu onverholen geilheid. “Ik weet dat hij een groot liefhebber is van mooie billen.” Ze glimlachte, draaide zich om en knielde op de sofa tussen ons in. Ze liet haar handen over de rondingen glijden, die nog bedekt werden door haar rokje.

“Je bedoelt… billen zoals deze?” teemde ze verleidelijk. Heel langzaam schoven haar vingers de zoom omhoog om haar gave perzikvormen te ontbloten. In de plooi ertussen schemerde de stof van een turkooiskleurige string. Naomi liet haar vingertoppen de blote huid strelen, haakte ze onder de string, bewoog het textiel tergend heen en weer tussen haar billen, af en toe een glimp gunnend op het rozenmondje ertussen. Toen trok ze aan de bovenkant van haar bilspleet het kruisje aan, zodat de stof zich tussen haar dijen aan haar vulva hechtte. Hier was het materiaal donkerder. De sappen van de zwarte nimf waren rijkelijk beginnen vloeien. Ik wisselde weer een blik met Marius. Deze meid weet hoe ze mannen het hoofd op hol moet brengen. Dat las ik in zijn ogen.

Het kruisje van haar string trok Naomi tussen de gezwollen lippen, haalde de stof langzaam op en neer. Ze verzekerde zich er van dat we beiden nauwlettend toekeken. En liet toen een kokette lach aan haar keel ontsnappen. Ze drukte zichzelf omhoog, ging op haar hooggehakte muiltje voor de sofa staan en ritste haar rokje open. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, liet ze het omlaag glijden. Ze stroopte ook het topje van haar chocoladebruine lichaam, gooide het nonchalant op de plavuizen. Om mij vervolgens verwachtingsvol aan te kijken.

“Ik weet dat je nog meer in huis hebt voor ons,” zei ik streng tegen haar. “Laat hem je kut zien,” gebood ik. Naomi keek een ogenblik naar Marius, die achterover leunend haar striptease gade sloeg. Ze holde haar rug, strekte haar billen naar hem uit. Toen stroopte ze de string traag langs de diep bruine huid omlaag. Verleidelijk wiegde ze haar achterwerk heen en weer, stapte uit het slipje en betastte weer traag de royale rondingen met haar vingertoppen. Ze nam weer op haar knieën plaats op de sofa, plaatste haar dijen uiteen. Ze boog voorover, liet haar hand over haar buik naar beneden glijden, langs haar venusheuvel, zodat ze uiteindelijk tussen haar geopende dijen door reikten, haar schaamlippen bedekkend. Ze wreef de vingers een paar keer langzaam op en neer, streelde toen met de andere hand haar billen weer.

Uiteindelijk draaide ze zich weer om, drukte haar dijen bijeen terwijl ze zich genoeglijk uitrekte op de zitting. Om uiteindelijk haar bovenbenen langzaam weer te spreiden, Marius en mij een onverholen blik gunnend op haar kut. Zelfbewust hief ze haar kin, ons beiden om de beurt aankijkend. Waarop haar hand weer omlaag gleed en Naomi haar vingers op haar buitenste schaamlippen legde. Ze liet ze op en neer strelen langs de gladgeschoren huid. Ze liet haar vingertoppen rond haar klit cirkelen en vervolgens de wijkende schaamlippen openvouwen. Schaamteloos speelde ze met zichzelf, terwijl ze ons vrijmoedig aankeek.

“Kan het je goedkeuring wegdragen?” stelde ik mijn vriend een obligate vraag. Deze grijnsde bevestigend en zei: “Lieflijkheid… Bron van plezier.” Ook Naomi moest hebben gedacht dat de geilheid Marius naar het hoofd was gestegen. Niet het bier, want ik weet wat voor hoeveelheden geestrijk vocht hij kan verstouwen, zonder dat zijn geestrijke brein daardoor wordt beneveld. Marius lachte, keek ons een ogenblik schalks aan. “Dat is wat je naam betekent… Naomi,” plaatste hij zijn loftuitingen in het juiste perspectief. Ik knikte waarderend. Een dag niets geleerd, is per slot van rekening een verloren dag. Maar ik bracht ons allemaal snel weer bij de les. “Ik denk dat wel duidelijk is, wat deze hete nimf nu van ons verwacht.” Naomi keek belangstellend toe hoe we onze kleren uittrokken, ondertussen ongegeneerd met haar bron van plezier spelend.

Het was alweer een tijd geleden dat ik mijn vriend in deze staat had gezien. Ik zag hoe Naomi’s ogen begerig over zijn naakte lijf gleden. Het was breed, krachtig en sterk behaard. Tussen zijn bovenbenen stond zijn ithyphallus: een lange, dikke lul met een zachte kromming, bekroond met een bijna obsceen grote eikel. Ze richtte zich op en wenkte hem. Hij deed enkele passen in haar richting, zodat zijn erectie onder Naomi’s handbereik kwam. Ze streelde zijn pik en nam de eikel tussen haar getuite lippen. Langzaam begon ze hem af te trekken alvorens het geslacht zo diep ze kon, in haar mond te nemen. Naomi knielde voor me op de sofa. Het gaf mij de mogelijkheid me over haar behoeftig gleufje te ontfermen. Ze had haar bekken zo gekanteld dat de hele spleet van haar onderlichaam voor me open stond. Ik bracht mijn gezicht naar haar vochtig glanzende kut. Ik snoof het aroma van haar lust, kruidig, metaalachtig en zilt met sporen van de geur van transpiratie en pis. Rauw en dierlijk, de geur van onopgesmukte vrouwelijkheid.

Ik strekte mijn tong uit, duwde hem tussen de schaamlippen om het puntje ervan tegen haar klit te wrijven. Toen liet ik mijn tong een paar keer langs de volle lengte van de spleet glijden, van haar verboden vrucht tot het rozenmondje tussen haar billen. Ik drukte mijn tong in de opening van haar schoot, liet hem zonder voorbehoud op en neer likken. Ze wiegde haar billen kreunend op en neer. Ze liet zich welgevallen hoe het puntje van mijn tong tegen de bloesem van haar achterste drukte, alsof het er naar binnen wilde glijden. Ik stak twee vingers in haar kut, kromde ze en bewoog ze dwingend op en neer onder mijn likkende tong.

Marius stootte een bronstige kreun uit. Ik richtte me even op, zag hoe hij Naomi’s hoofd tussen zijn handen had genomen. Zijn vingers klauwden in haar zwarte haren. Hij bewoog zijn bekken traag op en neer, zodat zijn lul in en uit haar mond gleed. Naomi had haar ogen stijf dicht geknepen, liet de pik zo diep in haar keel glijden dat ze soms moest kokhalzen. Ik zag het van lust vertrokken gezicht van mijn vriend neerkijken op het gezicht dat hem zo geriefde. Ik zag hoe het speeksel uit Naomi’s mondhoeken omlaag sijpelde en bracht mijn gezicht weer naar haar wijd openstaande kut.

Krachtig bewoog Naomi haar onderlijf tegen mijn gezicht, wiegde met haar heupen, wreef haar begerige spleet langs mijn uitgestrekte tong. Brutaal liet ik een vinger in het gaatje glijden, dat tussen haar billen onder druk van mijn tong al gewilliger werd. Naomi zuchtte genotvol en drukte haar schoot nog krachtiger in mijn gezicht. Ik bewoog de vinger in en uit. De spieren in Naomi’s onderlijf begonnen te sidderen, een bewijs dat de zwarte nimf op het punt stond overweldigd te worden door een orgasme. Ik liet mijn tong zijn werk doen, deed haar afstevenen op het onvermijdelijke. Hijgend duwde Naomi Marius van zich af. Ze gleed op haar buik, happend naar adem terwijl het genot door haar jonge lijf golfde. Welwillend keken we toe.

Naomi had de smaak te pakken. Ze had zich weer opgericht, eerst Marius en toen mij tot een gulzige tongzoen verleid. Haar handen strekte ze uit om ze rond de twee stijve pikken te sluiten die voor haar in de houding stonden. Traag trok ze deze af. Ik spoorde haar aan op te staan en mee naar boven te gaan, naar mijn atelier. Naomi liet het zich geen twee keer zeggen. Haar beide vuisten losjes rond onze opgerichte geslachten gesloten, richtte ze haar schreden op de trap. Ze leidde Marius en mij aan onze mannelijkheid achter zich aan. Zich bewust van het effect dat ze op mannen heeft, liet ze haar billen heen en weer wiegen terwijl ze de trap besteeg. Naomi keek ons van over haar schouder aan, met een broeierige blik van onder haar wenkbrauwen. Ze legde haar vingers op de leuning, schreed langs de balustrade naar de nog gesloten deur van mijn atelier. Daar zouden we ons symposion voortzetten.

Marius keek zijn ogen uit toen we het vertrek betraden. Het is net zo ruim als de woonkamer beneden, kijkt ook uit over de stad. De hoek rechts naast de deur wordt in beslag genomen door een podiumvormig bed omringd door spiegels. Zeventig centimeter hoog, de randen gecapitonneerd, bedekt met een wit overtrokken matras en talloze kussens. Door het vertrek een labyrint van dunne witte vitrage, bevestigd aan langs het plafond meanderende rails, de verschillende gedeelten van het atelier subtiel afschermend. Een zithoek, bij de schuifpui naar het balkon, een jacuzzi. Tegenover de zithoek staat sinds kort mijn nieuwste aanwinst: een gynaecologenstoel uit de jaren ’60. Ik heb het meubel laten reviseren zodat het weer volledig bruikbaar is, de zitting en leuningen van nieuw leer voorzien. Her en der had mijn huishoudster Rhea vazen met verse bloemen neergezet.

Naomi nam plaats op het podium in de hoek. Steunend op een paar kussens spreidde ze haar benen. Ik zag hoe ze twee vingers in haar mond stak, ze bevochtigde en op de huidplooi legde die haar klit bedekte. Ze liet ze ronddraaien, wreef ze langs haar schaamlippen op en neer. Ze speelde onbekommerd met zichzelf, Marius en mij lascief van onder haar wenkbrauwen aankijkend. Mijn vriend was van zijn verbazing bekomen. Hij voegde zich bij de zwarte nimf, knielde naast haar neer, zijn nog steeds onverminderd harde staaf masserend met zijn rechter hand. Enkele ogenblikken keek hij toe hoe Naomi masturbeerde. Haar vingers smeerden bedreven het sap uit de overrijpe vrucht van haar schoot over haar rozenmondje. Provocerend drukte ze haar middelvinger in het gaatje, terwijl de vingers van haar andere hand over haar klit bleven wrijven.

Marius strekte zijn lichaam uit, ging ruggelings naast Naomi liggen. Ik merkte tot mijn genoegen dat de twee het steeds beter met elkaar konden vinden. Ik keek toe hoe ze wijdbeens over zijn onderlijf ging zitten, zijn lul tegen haar schaamlippen drukte om haar kut er langs op en neer te wrijven.

Naomi keek me uitdagend aan. Ze wreef Marius staaf door haar wijkende spleet. Op haar gezicht las ik onverholen geilheid. Ze wreef haar voortanden over haar onderlip terwijl ze haar kut-geil over de schacht uitsmeerde die ze tegen haar vulva drukte. Marius keek toe hoe Naomi zichzelf aan zijn pik ophitste. Ik zag hoe een bronstige grimas over zijn gezicht trok toen ze met een behendige beweging zijn dikke eikel in haar schede manoeuvreerde en haar kut over zijn harde lat stulpte. Ze begon hem traag te neuken.

Marius legde zijn krachtige handen net boven Naomi’s heupen in haar taille. Uit ervaring wist ik wat hij nu voelde. Haar nauwe, jonge kut sloot zich als een handschoen rond zijn geslacht. Ze liet zichzelf voelen zoals de natuur dat voorschrijft. Zo is de afspraak die ik met Naomi heb. Het kan me niet schelen door wie ze zich hoe vaak laat neuken. Naomi’s dorst naar extase is niet door één man te stelpen; ik ben niet zo naïef om dat te denken. Maar, ik ben wel degene die bezit van haar neemt zónder condoom. Ze laat haar gezondheid regelmatig controleren. De rekening van het doktershonorarium gaat linea recta naar mijn adres

Naomi had zich voorover gebogen om Marius haar tepels te laten likken. Hij stootte met kracht zijn goed geoliede stang in haar op en neer wrikkende spleet. Ik zag zijn zware ballen met de beweging van zijn bekken op en neer deinen. Ik vond het hoog tijd om het strijdperk te betreden. Ik hurkte naast het lust uitwasemde vrouwenlijf, drong mijn erectie aan Naomi op. Die is naar verhouding kort, zeker in vergelijking met het gereedschap van een man als Marius. Maar wel wanstaltig dik. Ze omvatte me met haar vuist, tongzoenend met Marius. Vervolgens draaide ze haar gezicht naar me toe, nam mijn pik, stulpte haar volle negerinnenlippen rond de eikel en zoog de schacht slurpend in haar mond. Ik voelde het genot door mijn lichaam golven dat de gulzig zuigende mond me verschafte.

De wrikkende vrouwenheupen hielden stil. Een teken dat Naomi het tijd vond voor een positiewisseling. Ze richtte zich op. Met een obsceen slurpend geluid liet ze Marius geslacht uit haar kut glijden. Ze keerde zich om, knielde neer voor mijn vriend. Hij kwam omhoog, richtte geroutineerd zijn eikel op de opengesperde schaamlippen die vochtig glansden tussen Naomi’s uiteen gesperde dijen. Ze vond het tijd voor dieper en harder. Met één stoot zond Marius zijn staaf in de richting van haar baarmoeder. Traag schoof Naomi haar spleet er langs op en neer. Ik knielde voor Naomi’s gezicht, bood haar mijn aars aan. De zwarte nimf weet ondertussen als geen ander hoe graag ik het heb als ze met haar tong mijn gat likt. Ik voelde hoe ze een hand op mijn bil legde. Ik voelde haar tong op en neer glijden langs mijn bilnaad. Ik voelde hoe ze ook mijn welgevulde ballen met de punt ervan beroerde, ze een voor een behoedzaam tussen haar lippen zoog om eraan te sabbelen.

In de spiegel opzij kon ik zien hoe Marius zijn handen rond Naomi’s billen had gelegd, haar lichaam steeds naar zich toetrok om haar met lange halen te nemen. Maar hij varieerde ook zijn tempo, trok zijn lul af en toe helemaal uit haar terug om het tergend langs haar schaamlippen te wrijven. Zo speelde hij met Naomi’s lust om vervolgens weer venijnig diep in haar te stoten. Naomi’s tong drukte nadrukkelijk tegen de roos tussen mijn billen. Ik werd gewaar hoe ze mijn harde schacht naar haar toe had getrokken, mijn ballen zachtjes plettend. Afwisselend zoog ze haar lippen rond mijn eikel en liet ze haar tongpunt cirkelen rond mijn gat. Ondanks haar jeugdigheid weet deze vrouw uitstekend hoe ze een man moet behagen. Of twee… En reken maar dat ze niet terughoudend is met haar gunsten. Genot, schaamteloos en delicaat, waar ik mezelf met graagte zo nu en dan op trakteer.

Onderdrukt gekreun was het bewijs dat Marius de zwarte nimf langzaam maar onvermijdelijk hoger duwde in haar extase. Ze bedekte mijn billen met vochtige kussen, ondertussen mijn pik aftrekkend. Ze bespeelde ongegeneerd mijn aars met haar tong. Het was uitermate opwindend om in de spiegel te zien hoe Naomi’s likkende gezicht tussen mijn billen op en neer bewoog. Ze had gezien dat ik naar haar keek, zocht de blik van mijn spiegelbeeld en schonk me een wulpse glimlach. Het deed me goed haar zo intens en oprecht van ons symposion te zien genieten. Kijkend in de spiegel zag ik hoe Naomi haar gezicht optilde. Haar hand rond mijn geslacht hield stil. Ze perste haar lippen op elkaar, haar ogen gesloten. Alleen het kletsende geluid van Marius onderbuik tegen haar billen was te horen. Toen klemde ze haar kiezen op elkaar. Om vervolgens een diepe kreet uit te stoten. Marius had haar opgetild naar een orgasme.

Naomi had zich opgericht, zichzelf genoeglijk uitgerekt. Ze keek ons aan met een glinsterende blik. Ik wist dat ze nog lang niet genoeg had. Ze boog zich om beurten naar Marius en mij om zich door ons te laten kussen. Lustvol lieten we onze tongen rond de hare wentelen. Marius liet zijn hand graaiend haar borsten kneden. Mijn hand gleed langs haar rug omlaag, over haar billen om met mijn vingers haar schaamlippen te bedekken. Ze voelden glibberig en opgezwollen, smachtend naar meer. Meer penetratie, meer bevrediging. Ik kon niet nalaten mijn duim tegen het strakke gaatje tussen haar billen te drukken. Ik voelde hoe Naomi erop reageerde met een diepe kreun terwijl ze me zoende. Haar heupen wiegde ze hitsig heen en weer.

Uitdagend onze tongen likkend trok Naomi haar gezicht terug. Om beurten keek ze Marius en mij aan. Toen knielde ze voor ons neer, bracht haar hoofd omlaag, naar waar onze geslachten nog steeds voorbeeldig strak op het ritme van onze koortsige hartslag op en neer deinden. Ze bracht ze bij elkaar, gaf plagende likjes over de dikke eikels. Ze stulpte haar lippen er zacht zuigend omheen, om ons vervolgens van onder haar wenkbrauwen koket aan te kijken. Genietend spinde ze: “Hm, de beste pikken ooit, die ik tegelijk heb gehad.” Van haar glimlach was af te lezen dat ze het nog steeds in het midden liet of ze zich vaker op deze manier met twee mannen had geamuseerd. Ze wreef haar vochtige mond om beurten langs de harde staven en kwam toen weer om hoog.

Naomi vouwde haar onderarmen in haar nek, kantelde haar hoofd, nog steeds breed en behaaglijk glimlachend. Ze zuchtte diep, blikte koket van onder haar wenkbrauwen en teemde pruilend: “Ik wil die pikken écht tegelijk… In mijn beide gaatjes…” Ik wisselde een blik met Marius. Na snel beraad bepaalden we ons aanvalsplan.

Marius ging ruggelings op het matras liggen, de rand van het podium in zijn knieholtes. Naomi nam zijn pik tussen haar vingertoppen, spuugde er een paar keer op, smeerde het speeksel met haar vuist over eikel en schacht. Toen nam ze behoedzaam plaats op zijn onderbuik. Ze nam zijn lul, drukte haar gaatje tegen de eikel en liet hem in haar gulzige kontje glijden. Met gemak verdween het gevaarte in Naomi’s darm, tot aan de ballen toe. Met een zucht spreidde Naomi haar lichaam uit over Marius borst, vlijde haar wang tegen de zijne. Hij liet zijn pik een paar keer in het gaatje op en neer glijden. Ik slikte bij de aanblik van het schouwspel dat zich voor mijn ogen ontrolde.

Een machtige penis die bewoog in het strakke mondje met daarboven de geopende schaamlippen van Naomi’s sappige kut. Wat het nog geiler maakte, waren Naomi’s vingers die traag langs de gezwollen huidplooien op en neer gleden, ze voor me openvouwden en de blik op haar gezicht waarmee ze me aankeek. Met toegeknepen keel spoorde de zwarte nimf me aan: “Kom en neuk mijn kut, Moris…” Ik liet het me geen twee keer zeggen. Ik wreef mijn eikel door de verlangende spleet. Drukte mijn dikke geslacht toen voorzichtig naar binnen. Naomi zuchtte hartgrondig terwijl ik haar opende. Ze heeft het me meer dan eens opgebiecht hoe geil ze het vindt om door mij gepenetreerd te worden. Alsof ik haar ontmaagt, keer op keer weer. Behoedzaam nam ik bezit van haar kut. Ik voelde hoe mijn ballen de huid beroerden van de pik die in haar kontgaatje stak. Door de wand van Naomi’s schede werd ik Marius orgaan gewaar. Door de dunne huid kon ik zijn hartslag voelen resoneren. Voorwaar een buitengewoon intiem moment in onze vriendschap.

Even hielden we stil, het vrouwenlichaam tussen ons in gefixeerd met onze geslachten. Naomi kreunde wezenloos, gaf zich ondubbelzinnig over aan haar extase. Ik zocht weer de blik van Marius. Ik knikte en we begonnen te bewegen. De zwarte nimf had haar ogen dichtgeknepen. Haar lippen vormden een stemloze schreeuw terwijl ze onderging hoe onze pikken door haar lustopeningen wreven. Marius bracht zijn handen naar haar borsten, masseerde ze met begerige vingers. Ik pakte Naomi’s enkels vast, spreidde haar benen zodat ik vrij zicht had op mijn bewegende pik. We vonden onze cadans, namen de wulpse nimf eendrachtig. Naomi spoorde ons aan, ontremd, in de meest grove bewoordingen. Ze vingerde haar klit. Ik zag hoe het zweet begon te parelen op haar voorhoofd. Ik rook haar geur, hoorde haar hijgen. Naomi ging helemaal op in het genot dat onze pompende pikken haar gaven. Marius rolde de ontluikende knoppen van haar tepels tussen duim en wijsvinger, kneep er in, terwijl ik zijn staaf langs mijn ballen voelde wrijven.

Naomi sperde uiteindelijk haar ogen wijd open om ze vervolgens weer stijf dicht te persen. Weer klemde ze haar kaken op elkaar, liet zich toen gaan. De schreeuw kwam uit het diepst van haar ziel. Aan de sidderingen die door haar lichaam trokken, kon ik voelen hoe intens ze klaarkwam. Als ik me niet vergis, buitelde ze door een aantal orgasmen. Om haar ogen te openen en ons toe te bijten: “Ik wil jullie voelen spuíten…” We hadden beide weinig nodig. Mijn genot was zo groot dat het voelde alsof ik met een pik van een halve meter door Naomi’s kut ploegde. Met venijnige stoten neukte ik haar. En gaf toen mijn weerstand op. Mijn zaad schoot diep in haar schoot. Het kwam zo heftig dat mijn prostaat begon te knijpen. Ik voelde Marius schokken in Naomi’s gat. Ook hij had zijn ballen geleegd in haar hete lijf.

Hagar DeLieverd

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *