Als de kinderen naar school zijn

()

Het was 9 uur ‘s morgens. De kinderen waren naar school vertrokken en Britt zat dromerig in de canapé, bezig met een derde tas koffie. Zij was nerveus zonder te weten waarom. Na het vertrek van de kinderen, kroop ze normaal terug onder de dekens voor een paar uren extra rust, alvorens een nieuwe eenzame dag aan te vatten in haar houten blokhuis, gelegen aan de oever van de Lesse. Haar man was al twee maanden van huis, op zending in de Balkan en zij wist niet wanneer hij met verlof zou komen.

Britt was een veertigjarige, zwartharige vrouw van 1,62 meter, ietwat aan de mollige kant met een goed ontwikkelde boezem en een knap ovalen gezicht. Zij was geen werkelijke schoonheid, maar de meeste mannen vonden haar nochtans attractief. Zij nipte opnieuw aan haar tas en zuchtte haast onhoorbaar. Ze droeg een wit kort nachthemd dat slechts de helft van haar volle, licht gespreide dijen bedekte. Alleen zijnde hoefde ze zich niet te bekommeren om de zichtbaarheid van het witte strookje stof dat nauwelijks haar intieme plaatsje bedekte.

Haar linker hand viel als bij toeval tussen haar benen, terwijl ze zich achterover liet zakken in de zachte kussens. De duim raakte het vochtig reepje stof dat zich tussen de twee volle lippen had geperst. Deze toevallige aanraking veroorzaakte een heel bekend aangenaam gevoel, maar zij wilde zich niet opnieuw tot masturberen laten verleiden. Zij had dit pas gedurende de onrustige nacht gepraktiseerd en het had haar niet de verwachte voldoening gegeven.

Nochtans bleef ze de duim bewegen en de lange nagel schuurde hoorbaar over de dunne barrière. Zij spreidde haar dijen iets verder naar buiten. Ze sloot de ogen en genoot van de groeiende opwinding teweeg gebracht door die de zachte aanraking over het verborgen knopje, dat hunkert naar meer attentie. Zij wist dat er geen terugweg meer zou zijn indien ze niet onmiddellijk ophield met zichzelf te kwellen. Maar het gevoel was zo overheerlijk en haar duim bleef rond het duidelijk afgetekende trillende knobbeltje cirkelen dat duidelijk voelbaar was doorheen de doorzichtige stof.

Ze was zo ijverig geconcentreerd op die aangroeiende lawine diep in haar onderbuik, dat ze de wagen niet hoorde die voor haar huisdeur stopte. Het was de brood leveringsdienst, verzekerd door Marc Vervaecke. Ze had juist de hinderende stof van het minuscule slipje terzijde geschoven en haar middelvinger tussen de gezwollen lippen laten glijden, toen de deurbel genadeloos rinkelde en haar wanhopige poging om die ondraaglijke opgekropte seksuele kwelling kwijt te geraken abrupt stopte.

Zij begreep meteen dat zij het brood moest aannemen en betalen, maar ze besefte eveneens dat ze slechts een dun nachtkleed droeg. De bel rinkelde voor een tweede maal en ze besloot te openen. Per slot van rekening kende ze Marc goed genoeg en hij was een vriend aan huis, de boezemvriend van haar man. Zijzelf onderhield een vriendschappelijke relatie met zijn oudste dochter sinds de dood van de moeder, enkele maanden terug. Ze stond recht en opende de deur.

“Goede morgen,” groette de 1,80 grote vriendelijk uitziende man. Marc Vervaecke naderde de vijftig, maar hij zag er wel tien jaar jonger uit.

“Goede morgen, excuseer, maar ik ben nog niet volledig wakker,” antwoordde zij met hese stem. Hij gaf haar het brood.

“Kom binnen, ik moet het geld nog bijeen zoeken, en ik ben zeker niet gekleed om hier in de deuropening te blijven pronken,” meende zij terwijl ze hem voorop ging. Hij volgde haar in de kleine hall nadat hij de deur halfdicht had gedaan, betrad de woonkamer en bleef aan de achterkant staan van de canapé. Zij gaf hem even later het gepaste kleingeld.

“Dank u,” Hij borg de munten in zijn speciale lederen handtas en vroeg terloops. “Hoe gaat het? Nieuws van Harry?”

“Neen, hij is op speciale zending en kan geen contact met mij opnemen. Ik weet ook niet wanneer hij met verlof komt.” Ze stonden nu tegenover elkaar, want er was weinig plaats achter de zetel.

“Dat is het leven. Moet hard zijn om hier alleen te leven.”

“Inderdaad, de kinderen zijn naar school en je weet, er is niet zoveel te doen om een volledige dag bezig te zijn.”

Zij voelde plots een warmtegolf naar het hoofd stijgen en ze was ervan overtuigd dat ze bloosde. Het was de eerste keer in maanden dat ze zo dicht bij een man stond. Haar lichaam was nog steeds onder invloed van de onderbroken zelfbevrediging enkele minuten terug. Zij had Marc altijd als een vriend beschouwd zonder ooit dubieuze gevoelens gekoesterd te hebben, maar ditmaal bezorgde zijn aanwezigheid elektrische schokken doorheen haar geprikkeld lichaam. Daar hij een kop groter was moest zij het hoofd heffen en ze voelde plots dat haar tepels harder werden, ervan bewust dat dit niet onopgemerkt kon blijven. Hij zag inderdaad de donkere knopjes hoog opgericht tegen de doorzichtige materie van haar nachthemd steken en hij voelde zich verlegen.

“Denk dat je het koud hebt.” Een poging om met humor de situatie recht te zetten, terwijl hij naar haar tepels wees. Haar zwakke glimlach maakte het alleen maar erger en hij aarzelde een kort ogenblik, alvorens de linker tepel lichtjes aan te raken. Ze was als geparalyseerd. Hij streelde nu langzaam over de verborgen punten en voelde dat ze harder en langer werden. Zij wist dat ze onmiddellijk moest ingrijpen om dit gevaarlijke spel te stoppen, maar ze had de kracht niet meer om aan de verleiding te weerstaan. Hij stapte op haar toe en hun lippen vonden elkaar in een hongerige kus. Zijn rechterhand gleed over de voorzijde van het nachtgewaad en kneedde zacht de grote borsten. Zij zuchtte in vervoering en drukte haar lichaam tegen het zijne. Ze voelde duidelijk de harde zwelling tegen haar dij. Hun monden schuurden wijd open over elkaar en hun dartelende tongen startten een meedogenloos maar opwindende schermutseling. Hun speeksel vermengde zich en zijn rechterhand gleed verder omlaag, over haar buik en verdween onder de rand van het korte hemd.

De harde vingers gleden langs de linkerdij omhoog en bereikten het middelpunt, waar het vochtige lapje stof midden de warme gezwollen lellen van haar vagina geperst zat. Zijn middenvinger gleed eroverheen, drukte de hindernis ter zijde en verzonk in de slijmerige tunnel. Zij spreidde haar benen wijd open, haar onderbuik heftig tegen de hand drukkend. Bij elke aanraking van de pompende vinger op haar clitoris, voerden heftige schokken haar onderlichaam. Zij steunde luid en ze was heel dichtbij een heftige explosie. Ze probeerde zijn opdringerige strelingen te vertragen, door haar lichaam terug te trekken telkens het knopje in aanraking kwam met zijn vinger. Zij was zo dichtbij. Haar handen gleden omlaag en werkten onhandig aan de ritssluiting van zijn jeans.

Ook zijn ademhaling ging in horten en stoten. Wat een erectie! Zeker tweemaal zo groot als die van haar man. De trillende dikke staaf klopte hevig in haar hand en hij kreunde hees. Hij kon dit niet langer volhouden en stond op het punt zijn lading te lozen maar dat wilde hij niet. Hij deed een stap terug, ontdeed zich van zijn broek en onderkleding en greep haar terug vast. Met een wilde beweging draaide hij haar om haar eigen as en trok haar slipje naar beneden, waar het rond haar linker enkel bleef hangen. Zij was gedwongen om haar bovenlichaam over de leuning van de canapé te buigen terwijl ze vrijwillig haar benen spreidde, haar achterwerk omhoog drukkend. Hij justeerde gedurende enkele seconden zijn pilaar in de juiste richting tussen de behaarde opening en penetreerde de slijmerige grot met een korte voorwaartse stoot van zijn gespierd onderlichaam. Ze snakte naar adem en kreunde luidruchtig:

“Neem mij hard…ja, dat is goed…”

Zij voelde de lange penis diep in haar schuren en zij verplaatste haar lichaamshouding teneinde de krachtige wrijvingen naar de juiste plaatsen te loodsen, gelegen aan de voorkant van haar lustkanaal. Zij voelde zijn naderend orgasme en zij wilde samen met hem de top bereiken. Zij bracht snel haar rechterhand naar beneden, terwijl het ritme van zijn stotende bewegingen versnelde. Zijn sterke bakkershanden folterden haar borsten, spelend met de harde tepels doorheen de stof, terwijl zijzelf de schacht van haar clitoris tussen duim en wijsvinger klemde, en heftig als een penis masturbeerde.

“Jammer dat zijn pik niet over mijn klit kan wrijven”, schoot het door haar hoofd. Ze begon te schreeuwen en stond op het punt over de rand te gaan. Zij voelde het zwellen van zijn penis diep in haar en wist dat ook hij nu heel dichtbij een explosie stond. De snelheid werd nog opgevoerd en zijn grommen had niet menselijks meer. Zij verhoogde het tempo en de druk van duim en wijsvinger, hijgend en snakkend naar adem. Haar onderlichaam begon te schokken en de hevige orkaan diep in haar onderbuik barstte los juist op het ogenblik dat ze in de verte Marc’s verlossingskreet waarnam.

“Britt, ik kan niet meer!” Zijn staaf ontplofte tegen haar baarmoeder na een heftige laatste stoot en zij voelde de enorme ontlading tegen haar uiterst gevoelige vaginawanden uiteenspatten, terwijl haar vulkaan tot eruptie kwam en zijn hete lava naar buiten spoot. Haar secreties vermengden zich met zijn sperma. Zij krijste het uit:

“Ja, ja, ja!” Haar achterwerk schokte nu ongecontroleerd tegen zijn onderlichaam aan, haar benen trilden. Ze dacht in onmacht te zullen vallen, terwijl haar vagina in spasmen trilde rond de verschrompelende staaf die stilaan zijn energie en rigiditeit begon te verliezen.

Hij trok zich voorzichtig terug en een beekje melkachtige slijm gleed vanuit de licht geopende donkerrode lippen, langs haar naakte billen omlaag. De storm was geluwd. Zij bleef nog enkele minuten na-hijgen, gebogen over de leuning, terwijl hij zijn kledij in orde bracht. Tenslotte draaide ze zich om, een tevreden glimlach op haar bezweet gelaat. Hij lachte eveneens, boog zich voorover en kuste haar zacht op haar licht gespreide vochtige lippen. Beiden waren in de realiteit terug.

“Excuseer,” probeerde hij uit te liggen, maar hij meende het niet. Zij trouwens ook niet.

“Mijn fout denk ik,” antwoordde zij voor de vorm, maar het kon haar niet schelen.

“Het was goed”, Zij hadden er beiden van genoten, dat was duidelijk. Ook hij was maanden zonder vrouw geweest. Zij probeerden vruchteloos een normale houding aan te nemen. Uiteindelijk zei Marc.

“Dit was een zalig eenmalig moment, het mag niet meer gebeuren. Akkoord?”

“Akkoord, heb geen angst, ik ben niet op zoek naar een andere man. Het spijt me niet, maar een reeks van toevalligheden hebben dit mogelijk gemaakt, maar het is nooit gebeurd.”

Zij was opgelucht dat hij dit zo wilde en dat er geen complicaties in de toekomst zouden optreden. Zij hield trouwens werkelijk van haar man. Marc Vervaecke knikte en opende de huisdeur. Zonder verder een woord te uiten keerde hij naar zijn dienstwagen terug. De motor draaide nog. Hun avontuur had niet langer dan tien minuten geduurd. Hij kroop achter het stuur, groette een laatste maal in haar richting en gaf gas.

Britt sloot de deur en was opnieuw alleen.

Britt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *