Eveline BDSM

()

Ik zag niks door de kap over mijn hoofd maar hoorde des te beter. Enigszins gedempt klonk een mannenstem. Op de achtergrond het geluid van een groep mensen. Gedempt gejoel, gespannen gelach, verwachtingsvol gemompel. De mannenstem hield een verhaal wat ik niet goed kon verstaan. Slechts flarden kwamen verstaanbaar door. Hij werkte echter naar een soort climax toe want hij ging steeds harder praten en nu kon ik hem volledig verstaan: “en hier is ze dan… de hoofdshow van vanavond… Geef haar een hartelijk applaus.”

Dat was blijkbaar mijn sleutelwoord want ik werd onmiddellijk door een aantal handen beetgepakt en werd naar voren geleid. Met mijn handen achter mijn rug gebonden handen en geblinddoekte ogen was het maar goed dat ik stevig vastgehouden werd want ik struikelde toen ik naar voren geduwd werd. Ik kwam tot stilstand tegen een soort doek. Het geluid was inmiddels aangezwollen tot een enorm gejoel en geschreeuw en, inderdaad; applaus. Ik stond blijkbaar op een podium want het doek werd opzij geschoven en het gejoel werd nog eens zo luid. Het gefluit en geschreeuw van de toeschouwers overstemden de ‘spreekstalmeester’ nu volledig. Ik werd nog een paar stappen naar voren geduwd en vervolgens een paar keer langzaam rondgedraaid. Het gejoel werd alleen maar luider. Na een poosje hernam de spreekstalmeester het woord

“Hier is ze dan, de hoofdshow van vanavond. Wat vinden jullie ervan?” Meer gejoel en geschreeuw. Het begon nu pas echt tot me door te dringen dat “ze” ik was en dat er iets met me ging gebeurden op dit podium. “Is ze goed genoeg…?” nog meer gejoel. “Is ze lekker genoeg…?” Uit de zaal klonken nu kreten als “broek uit, broek uit”. De spreekstalmeester ging verder “A ha! Kunnen jullie het goed genoeg zien? “Is ze bloot genoeg…?” Luid boe -geroep nu en mijn maag was intussen veranderd in een steen. “Daar zullen we dan eens iets aan gaan doen!”

De handen duwden me wat opzij. Er gebeurde iets want het gejoel ging weer crescendo. Toen voelde ik koud metaal langs mijn hals glijden gevolgd door knip geluiden. Met een grote schaar werd mijn bloes langzaam opengeknipt. De zaal schreeuwde en juichte. Na enkele knippen was de voorkant los. De panden werden wat opzij gehouden en de spreekstalmeester vroeg de zaal wat ze ervan vonden. Ik kon wel door de grond gaan. Tot overmaat van ramp kneep hij ook nog in mijn borsten en vroeg zaal schijnbaar onschuldig. “En nu…?”

Luidkeels geschreeuw om “tieten…, tieten…” En vrijwel direct werd ook mijn behaatje aan de voorkant doorgeknipt. De handen lieten er ook geen gras overgroeien en trokken hem met geweld van me af. Het bandje achter mijn rug werd met behulp van een tweede schaar doorgeknipt en de spreekstalmeester knipte ondertussen lange sneden van onder naar boven in de panden en mouwen van mijn bloes. Binnen mum van tijd stond ik daar, met mijn borsten naakt en parmantig vooruit priemend tussen de flarden van mijn bloes, geblinddoekt en gebonden, op een podium voor een uitzinnige menigte. Mijn gedachten dwaalde af naar hoe ik hier verzeild was geraakt.

Het was een paar maanden geleden begonnen. Marc, mijn vriend, vroeg me eens naar mijn stoutste fantasieën. Ik wist het eigenlijk niet en was ook niet zo in de stemming om er over na te denken maar de vraag bleef wel hangen. Ik begon er echt over na te denken en langzamerhand kwam ik tot de conclusie dat ik een exhibitionistisch tipje ben. Marc zag wel dat het me niet los liet en liet niet na regelmatig te peuteren aan mijn gedachten. Op een avond liet ik los dat wat ik had bedacht en dat het me erg geil leek om eens iets “openbaars” te doen. Ik had zelf geen idee wat ik er mee bedoelde maar het klonk spannend en ik merkte dat ik het ook erg spannend vond in de auto mijn rok wat op te trekken. Langsrijdende vrachtwagens konden dan zo mijn slip zien en dat wond me erg op. Marc bleef vragen wat ik precies bedoelde maar meer duidelijkheid kon ik hem niet geven. Weer een paar weken later overviel hij me. “Als ik iets voor je organiseer, wil je het dan doen?”.

“Wat?” Vroeg ik natuurlijk. “Iets openbaars.”

“Ja? Ja, … Maar wat dan?” Drong ik aan. “Luister,” zei hij. “Of je doet het, of je doet het niet. Het is wat het is. Het blijft een verassing, evenals wanneer overigens. Je hoeft ook niet nu te antwoorden maar laat het maar weten als je eruit bent. Verder kan ik niks zeggen maar ik beloof je dat je niks tegen je zin zult hoeven doen en dat je het, voor zover ik je ken, bijzonder leuk zult vinden, goed?” Dat leek me redelijk genoeg en ik stemde ermee in. Marc zei, “goed.” We lieten het er verder bij. In de weken daarna bleef het aan me knagen. Ik was geweldig nieuwsgierig maar elke poging van Marc een uitspraak te ontlokken liep op niks uit.

“Graag of niet” was meestal de enige reactie. Een paar weken nadien verteld ik hem dat ik akkoord ging mits ik op elk gewenst moment kon stoppen of terugtrekken. Dat kon. Ik kreeg het codewoord, “redstop”. Als ik dat uitsprak zou onmiddellijk alles afgebroken worden. Met die woorden moest ik het doen. Verder zou alles een groot raadsel blijven. Weken gingen voorbij. Er gebeurde niets. Ik begon het hele voorval weer te vergeten. Tot ik op een dag uit mijn werk kwam. Terwijl ik naar mijn auto liep hoorde ik voetstappen achter me aan komen. Op zich niet vreemd in een grote parkeergarage.

Maar het was laat, donker en de voetstappen naderden sneller dan redelijk was. Ik keek om en op het zelfde moment stopte het geluid. Mijn hart bonkte nu in mijn keel en ik probeerde mezelf gerust te stellen. Stel je niet aan. Gewoon iemand die bij zijn auto is aangekomen. Het hielp niet veel. Inmiddels was ik bij mijn auto gearriveerd. Ik had mijn sleutels al in mijn hand en opende het slot. Op het moment dat ik de deur open maak hoor ik gekuch. Als ik op kijk zie ik een man naast me staan. Hij lacht vriendelijk en vertelt me dat ik met hem mee mag naar zijn auto. “Dat dacht ik niet,” zeg ik en met een kloppend hart stap ik in mijn auto.

“Wij dachten van wel,” hoor ik achter me en meteen wordt ik vastgepakt door een tweede man en uit de auto getrokken. De eerste tovert ergens een zak vandaan en trekt die over mijn hoofd. Ik stribbel heftig tegen en probeer te gillen. De zak dempt echter alle geluid en ondanks mijn worsteling klikt de tweede man me een paar handboeien om. Binnen een minuut zit ik gebonden en geblinddoekt in een andere auto. De auto gaat rijden en ik sta doodsangsten uit. Hevig transpirerend in de zak begin ik me zorgen te maken om te stikken. Gelukkig wordt de zak vrij snel verwijderd. Naast me op de achterbank zit de eerste man. Hij kijkt me nog steeds vriendelijk aan. “Luister zegt hij. “Weet je nog dat je met je vriend een gesprek hebt gehad over fantasieën en dergelijke?” Er begon me iets te dagen. “Dit is het grote moment” vervolgt hij.

“Wij vertegenwoordigen een firma die dit allerlei wensen en verlangens realiseert. Je hebt als het goed is een codewoord afgesproken met je vriend. Klopt dat?” Hij gaf me ruim de gelegenheid een en ander te laten bezinken. Ik was in gedachten nog bij zijn openingsmededelingen en pas na een poosje drong zijn vraag tot me door. “ja,” zei ik. “Weet je nog wat het was?” Na lang denken schoot me weer wat te binnen “Redstop…?” Vroeg ik weifelend. “Klopt, Goed. Als je dat woord uitspreekt, op welk moment dan ook, komt er een einde aan en brengen we je weer netjes thuis. Je auto is daar nu al naar onderweg overigens en je vriend is overal van op de hoogte. Als je wil mag je hem nu bellen”. Met een vragende blik reikte hij me een mobieltje aan. Ik rammelde wat met mijn handboeien en keek verwijtend terug. “Sorry, beloof je dat je geen dwaze dingen gaat doen?”

Ik knikte waarop mijn handen worden losgemaakt en ik kon bellen. Marc nam direct op. “Hoe gaat het schat? Ga je ermee door? Hebben ze je geen pijn gedaan?” Hij vuurde tal van vragen af maar ik deed dat ook. Na een kwartiertje was alles bij ieder duidelijk en hingen we op. Tegelijkertijd besloot ik maar eens aan te zien wat me te wachten stond. Er werd een zwarte kap over mijn hoofd getrokken die mijn neus en mond echter vrijliet. Mijn handen werden weer achter me geboeid en ik wachtte af. Na een uurtje rijden moest ik uitstappen en werd ik door allerlei ruimtes en trappen geleid om uiteindelijk te eindigen achter een soort gordijn waarachter een luid gejoel klonk…

Met een schok keerde ik terug naar de realiteit. Het gejuich drong weer tot me door en ik hoorde de menigte schreeuwen om mijn broek. Ik dankte de kap over mijn hoofd voor de anonimiteit en bescherming. De spreekstalmeester joeg het publiek verder op en vroeg mijn bewaarders me te showen. Ik werd opgetild en dichter naar het publiek gedragen. Ik voelde het geluid bijna. Ik werd omgedraaid en nog eens. Mijn borsten werden geshowd. Ik verbeelde me de kwijl er tegenaan te voelen spetteren. De bewaarders knepen in mijn borsten en schudden ze heen en weer. Het uitzinnige publiek (het moeten er honderden zijn) schreeuwde om meer. En dat kregen ze. Mijn bewaarders trokken me iets terug en draaiden me met mijn rug naar het publiek. De spreker gaf een teken en direct werd ik voorovergebogen. Mijn tegen spartelen een futiliteit. Tegen vier sterke handen had ik niets in te brengen. Ze duwden me voorover en de spreker kwam al pratend dichterbij. Al snel voelde ik zijn hand over mijn billen aaien.

“Wat vinden jullie hiervan? Lijkt het jullie wat?” Gejoel en geschreeuw. “broek uit, broek uit, broek uit.”

“Wat zeggen jullie?”

“BROEK UIT, BROEK UIT!” Ik hoorde wat het podium oprollen. Ik werd opgetild en op een kleine verhoging gezet. Mijn handen werden losgemaakt. Ik probeerde me direct los te rukken maar tevergeefs. Elke bewaarder trok één van mijn handen omhoog en klikte ze vast in een boei. Ik zat in een soort frame met mijn handen hoog in de lucht. Mijn enkels werden aan een soort horizontale balk gemaakt. Schoppen kon ik ook niet meer, alleen nog maar stilstaan. Het frame stond blijkbaar op wieltjes want ik voelde hoe ik werd rondgedraaid en geshowd als op een veemarkt. Het publiek brulde nog steeds om mijn broek. De spreker kwam naderbij, met zijn schaar in de lucht knippend. Hoewel ik een stevige spijkerbroek droeg had de schaar er geen enkele moeite mee. Net als mijn bloes werden de pijpen van onder naar boven in lange repen geknipt. Alleen mijn riem hield de losse stukken nog omhoog. Door de flarden wist ik, was mijn slip nu duidelijk zichtbaar. Natuurlijk had ik net die dag een tanga aan. Wederom werd ik geshowd en heen en weer gereden. De bewakers lieten het karretje steeds abrupt stoppen zodat mijn flarden kleding opzij schommelden. Het publiek werd stilaan gek.

“Willen jullie meer?” Vroeg de spreker. Het antwoord was niet verbazingwekkend. Weer kwam de schaar en nu werd mijn slip volledig weggeknipt. De bewaarders verwijderden ondertussen mijn schoenen en kousen. Ik stond nu vrijwel naakt op het podium met mijn rug naar het publiek dat tussen de stroken spijkerstof vrij zicht had op mijn kont. Ik voelde wind op mijn lijf. Een ventilator of iets dergelijks liet de laatste reepjes opzij dwarrelen waardoor het publiek nu rijkelijk zicht op me had. Vervolgens werd ik weer langzaam rondgedraaid en heen en weer gereden naar elke hoek van het podium. Uitvoerig werd ik getoond en het publiek schreeuwde nog harder om meer. Ondertussen bleef de spreker me aanprijzen. “Kijk eens naar die tieten mannen, ooit zulke fraaie gezien? Let op die billen! Kleine kletsen op mijn billen lieten mijn toch strakke kontje schudden.

“En wat dachten jullie van dat poesje? Mooi geschoren toch?” Ik voelde een hand langs mijn landingsbaantje glijden. Onwillekeurig trok ik mijn buik in en kont naar achteren. Het codewoord flitste door mijn hoofd. Zeg het dan, zeg het dan! Dacht ik maar een ander stukje dacht. Wacht nog heel even, kijk het nog even aan. Het publiek overstemde de spreker volledig. Hij had blijkbaar zijn schaar weer getrokken want ik voelde de restanten bloes van mij af glijden, even later gevolgd door de flarden die eens mijn broek vormden. Ik was nu volledig naakt. Alleen mijn riem zat nog om mijn middel. Naast me hoorde ik weer wat geluiden, gevolgd door iets kouds dat over mijn schouder naar beneden gleed. Het was iets vloeibaars en het rook naar olie!

Tegelijk met dit besef hoorde ik de spreker om twee vrijwilligers vragen. Nou, er waren er wel honderd maar uiteindelijk hoorde ik hoe twee kerels het podium op klommen en naar me toe renden. Meteen voelde ik vier handen de olie over me uitsmeren. Van top tot teen werd ik ingevet onder aanmoediging van hun vriendjes in de zaal. Mijn aanvankelijke schroom veranderde langzaam in iets onbestemds. Ik merkte dat ik niet eens heel erg schrok toen de handen ook mijn billen en poes rijkelijk in de olie zetten. Ik werd zo glibberig dat de vingers probleemloos langs en tussen mijn schaamlippen gleden. Ook tussen mijn billen ging erg soepel en ik voelde een puntje tegen mijn anus wrijven.

“Goed heren.” Zei de spreker. “Dank jullie wel voor de bereidwillige medewerking! A dirty job, but somebody has to do it.” De speaker kreeg de lachers op zijn hand. Glad en glimmend als een aal werd ik nog eens over het hele podium getrokken en geshowd. Ik voelde de olie nog steeds overal van me af druppen. Het publiek viel langzaam stil. Ik vermoedde dat het einde nu wel bereikt was. Wat kon er nog meer gebeuren? Ik hoorde weer wat gerommel naar me toe komen. Weer iets op wieltjes? De bewaarders maakten me los van het frame. “Gelukkig,” dacht ik. Ik heb het doorstaan en was best trots op mezelf. Ze hielpen me van het podium maar lieten me niet los. Ik stond met mijn gezicht naar het publiek en werd met mijn buik ergens tegen aan geduwd, een soort hoge bank of zo. Mijn rechter enkel werd weer vastgezet in een boei. Vervolgens begonnen ze aan mijn linker enkel te sjorren waardoor mijn benen uit elkaar werden getrokken. Ik had weinig keus. Toen mijn enkels maximaal uit elkaar waren werd ook de linker vastgezet. Daarna voelde ik hoe grote handen mijn schouders naar voren duwden, over de bank heen. Het bleek een soort bok te zijn want mijn borsten vielen er overheen en bungelden vrij in de lucht. Daarna werden mijn polsen naar beneden getrokken en ook vast gezet. Ik stond nu diep voorover gebukt met mijn benen wijd. Ik wist gewoon dat mijn kont open en bloot zichtbaar was en ik voelde dat mijn kutje iets open stond. Het publiek had tijdens deze operatie het oude volume weer bereikt. Ook zij vermoedden wat het uitzicht zou zijn als ik werd omgedraaid. De spreker hitste de boel weer op. “Omdraaien?” vroeg hij. “Omdraaien?”

Het geschreeuw werd oorverdovend en ik voelde hoe ik langzaam naar voren werd gereden. Aan het geluid te horen tot aan de uiterste rand van het podium. Daarna, heel langzaam, centimeter voor centimeter, werd mijn kont naar het publiek gedraaid. Weer werden de decibelmeters naar nieuwe waarden gestuwd. De spreker vuurde het publiek, totaal onnodig, verder aan. “Kijk toch eens mensen, kijk dat prachtige kontje. Is het geen genot?” Ik voelde een hand over mijn billen glijden en aan mijn kut friemelen. Langzaam werd ik weer heen en weer gereden over het podium. “Kijk dat poesje eens,” riep de speaker en ik voelde hoe mijn billen wijd open getrokken werden. Twee andere handen mengden zich er in en trokken ook mijn schaamlippen uit elkaar. Het publiek genoot hoorbaar van het spektakel. Toen lieten alle handen los en werd ik een paar meter verder gereden. Daar herhaalde dit spel zich en werden mijn kontje en kutje goed opengesperd voor de uitzinnige menigte. Nadat de hele zaal zo bediend was riep de speaker. “Willen jullie zelf ook eens voelen?”

Die laatste zin drong nauwelijks tot me door, ik voelde alleen dat de bok waar ik overheen gespannen was iets naar achteren gekanteld werd zodat mijn kont wat lager kwam. Direct voelde ik handen over mijn billen glijden en aan mijn poes voelen. Tientallen handen voelde ik terwijl ik weer heen en weer gereden werd. Het publiek vocht bijna om vooraan te staan. De vingers werden steeds brutaler en regelmatig voelde ik er een proberen naar binnen te komen. Op zeker moment voelde ik er een diep naar binnen dringen bijna meteen gevolgd door een tweede in mijn kontje. Dit gaat te ver dacht ik en koortsachtig probeerde ik me het codewoord te herinneren. Ondertussen schoot nu de ene na de andere vinger bij me naar binnen. Net wou ik het uitroepen of ik werd weer teruggereden naar het midden onder luid boegeroep van het publiek. Mijn kont gloeide van de vele kletsen en mijn kutje schrijnde een beetje. Ergens diep van binnen vond ik het niet eens een onprettig gevoel. Mijn handen werden weer losgemaakt. “Afgelopen,”dacht ik. Ook mijn benen mocht ik weer gebruiken om op te staan en een beetje onvast werd ik teruggeleid. De teleurstelling in de zaal was bijna voelbaar en tot mijn stomme ontzetting merkte ik dat ik het zelf eigenlijk ook wel jammer vond dat het afgelopen was.

Terwijl ik me nog stond te verbazen over mijn eigen reactie hoorde ik een, ondertussen bekend geluid: rollende wieltjes. Het was duidelijk nog niet afgelopen. Een beetje angstig en nieuwsgierig tegelijk liet ik me weer naar het midden van het podium dirigeren. Het publiek joelde weer nu het doorhad dat er weer iets ging gebeuren. Bovendien konden zij zien wat er aan kwam. Met zachte aandrang werd ik gedwongen te gaan zitten op een soort plateautje. Vervolgens werd ik achterover geduwd zodat ik op mijn rug lag met mijn onderbenen naar beneden bungelend. Er werd een soort stang over mijn buik gelegd, tegen mijn heupen aan en vastgezet aan het plateau. Nu werden mijn benen omhoog geduwd en om de stang heen gevouwen tot mijn voeten schuin naar achter en omhoog wezen. Ik lag nu alsof ik, met gebogen knieën, voorover gebukt stond maar dan op mijn rug. Mijn enkels werden weer ergens aan vastgezet. Vervolgens voelde ik leren banden om mijn benen vlak boven mijn knie. Deze werden vastgezet en er zaten blijkbaar touwtjes aan want nu werden mijn knieën ook nog iets uit elkaar getrokken. Mijn God, nu lag ik wel heel erg open. Nog erger dan zojuist op die bok. Had ik daar nog enig gevoel van bescherming omdat ik met mijn rug naar het publiek stond, nu lag ik wijdbeens, met opgetrokken knieën in een soort gynaecologen houding. Ik had het gevoel dat je tot in mijn baarmoeder kon kijken. Aan het publiek te horen was dat ook zo. De spreker prees wederom mijn waren aan, wederom volslagen onnodig. Mijn handen had ik over mijn borsten geslagen maar dat bleek ook niet de bedoeling. Ze werden vastgepakt en ver uiteen getrokken om daar vastgezet te worden. Stel je nu voor dat je op je hurken, zit met je knieën uit elkaar en met gestrekte armen alsof je het evenwicht wil bewaren. Kantel dan in gedachten achterover op je rug en je hebt een aardig beeld van de positie waarin ik nu verkeerde. Maar dan vast.

Ook dit platform kon uiteraard draaien, rijden en zelfs kiepen merkte ik al gauw en ik werd dan ook weer, onder luid gejuich rondgereden en -gedraaid. Elk plekje werd getoond. Tot mijn eigen verbazing begon ik het prettig te vinden. Mijn geest, veilig onder de kap begon als op een afstandje te voelen wat het lichaam op het platform doormaakte en het prettig te vinden! Een plotse uithaal in volume van het publiek rukte mijn aandacht weer naar de gebeurtenissen. De spreker had iets gedaan wat het publiek blijkbaar leuk vond. Ik zette me schrap en voelde vervolgens iets kouds over mijn borsten rollen. Het ding werd door de spreker gebruikt om mijn borsten te kneden. Mijn gevoel vertelde me dat het een glad ding was met een ronde punt eraan.

“Dildo, dildo,”scandeerde het publiek, mijn vermoeden bevestigend. De spreker liet het plateau overeind kiepen zodat ik weer in standje hurkzit zat. Vervolgens mochten alle delen van de zaal zien hoe mijn borsten gekneed en gemasseerd werden. Na het rondje podium werd ik weer achterover gekanteld en je raad het al: de dildo vond zijn weg naar mijn poes. Onbewust duwde ik mijn onderlichaam naar voren, naar de dildo toe. De spreker zag het blijkbaar en speelde er meteen op in.

“Oh, oh heren, wat zien we hier. Onze hoofdshow krijgt er zin in! Zullen we haar eens helpen? ERIN! ERIN!” Was de zaal reactie. Prompt voelde ik de dildo in mijn kut glijden. Ik kon het niet helpen maar was inmiddels zo nat geworden dat het ding moeiteloos naar binnen floepte. De overvloedige olie maakte het nog makkelijker. Even schoot er een gedachte door mijn hoofd. “Hallo! Je ligt hier met je benen wijd voor een publiek en je wordt openbaar genaaid door een dildo! Evelien, wordt wakker. Dat is niet normaal hoor!” De gedachte ebde weg in geilheid. Ik liet me meevoeren op het publiek en bewoog ritmisch mee met de dildo. Ik vond het heerlijk. De spreker ging lekker op in zijn bezigheid, nu hitste het publiek hem op. Na een poosje stond ik op het punt van klaarkomen. Niets kon me meer raken, ik dacht alleen maar aan klaarkomen.

De aanwezigheid van publiek maakte me alleen maar geiler. Het idee dat een zaal vol uitzinnige kerels toekeek hoe ik op een podium gepaald werd met een dildo. Het geil liep langs mijn billen. Door de geilheid heen viel me op zeker moment op dat de dildo niet meer bewoog domweg uit mijn kut naar buiten stak. Hij zat behoorlijk diep, al zou ik het willen, ik kon hem er niet uitdrukken. Het geloei uit de zaal zwol weer aan. Er stond weer iets te gebeuren.

Ik vroeg me niet eens meer af wat, ik liet het maar gewoon gebeuren. Het codewoord zweefde af en toe voorbij maar de pure geilheid hield het op een afstand. Toen voelde ik weer iets kouds. Ditmaal drukte het tegen mijn kont. Nauwelijks was ik van de schrik bekomen of langzaam maar zeker voelde ik een tweede dildo mijn kontje binnendringen. Door alle olie en geile sappen uit mijn poes ging dat nog erg gemakkelijk ook maar toch was dit voor mij een noviteit. Ik was echter zover heen dat ook dit me niet kon afschrikken. De dildo had een verdikking halverwege en mijn kontje moest flink oprekken om hem te laten passeren maar toen zat hij er ook muurvast in.

De zaal klapte en juichte. De spreker begon me weer aan te prijzen en ik werd weer van links naar rechts en terug over het podium gereden met die twee dildo uit mijn kut en kont stekend. Het geil perste zich nu gewoon langs de twee dildo naar buiten. Ik wou bijna smeken om klaar te komen. De dikke dildo in mijn kut gleed langzaam naar buiten, hoe ik ook mijn best deed, ik kon hem niet vasthouden. Een luid afkeurend geroep kwam uit de zaal. De spreker nam het woord weer. “Wat is dat nu mensen? Mag dat zomaar? Neen! Moeten we hier wat aan doen?”

“Ja? Vooruit lui.” riep de spreker tegen de bewaarders en ik voelde hoe mijn karretje tot bijna over de rand van het podium werd geduwd. Bovendien werd ik weer wat omhoog gekanteld. Als ik nu de kap af kon doen zou ik de hele zaal overzien. Gelukkig kon ik dat niet want wat ik zou hebben gezien was het volgende. Een uitzinnige menigte van grofweg honderd à honderdvijftig mannen tussen de twintig en dertig jaar. Er zaten ook enkele vrouwen bij. Op de eerste rij maar liefst. Iedereen verdrong zich om vooraan te staan bij de plek waar ik naartoe gereden was. Achter me had de spreker de gevallen dildo opgeraapt en aan de dichtstbijzijnde, uitgestoken hand gegeven. De gelukkige vocht zich verder naar voren en schroefde, niet echt zachtzinnig, de dildo weer in mijn kut. Onmiddellijk sloegen de golven geilheid weer door me heen. Nu mocht het publiek een voor een, even aan me zitten kondigde de speaker aan. Dat was het sein voor bijna totale chaos. Terwijl ik langzaam langs de rand van het podium werd gereden voelde ik een kakofonie van handen. De dildo’s werden voortdurende op en neer geduwd, eruit en erin, kut en kont, mijn benen, buik en borsten werden gestreeld, gemasseerd en geknepen. Mijn tepels gedraaid en gevoeld. Natuurlijk raakte al snel in het gedrang de dildo’s kwijt maar dat werd direct opgelost met vingers en handen. Er zaten vingers in mijn kut en in mijn kont, soms één maar meestal meerdere en waarschijnlijk niet eens van dezelfde hand. Ik wist zelfs niet zeker of het wel vingers waren. Ik verzonk in een dronken roes van geilheid en kwam aan de lopende band klaar. Ik was verworden tot zestig kilo neukvlees, gewillig, geil. Slechts een handvat voor mijn kutje en kontje en klaar voor alles.

Toen ik het einde van het podium bereikte en de laatste vingers uit mijn kutje werden getrokken en met een plopje ook het laatste voorwerp mijn aars verliet, wilde ik nog maar één ding, meer! Ik hoorde een stem in mijn oor. “Je doet het fantastisch schat. Wil je nog verder gaan?” Ik knikte slechts en vroeg me af wat in vredesnaam, nog verder, in kon houden. “Dames en heren,” riep de spreekstalmeester, in een poging het heft weer in handen te krijgen. “Onze hoofdshow is afgelopen. Zijn jullie tevreden?” Een enorm luid, instemmend geschreeuw was het antwoord, doorspekt met ontevreden, “meer, meer,” roepers. Waarschijnlijk de enkeling die zich niet tijdig naar voren had weten te worstelen. “Willen jullie nog een toegift?”

“Ja. Ja! Ja!” brulde honderdvijftig kelen. “Willen jullie echt nog een toegift?”

“JA! JA! JA! We want more! We want more! We want more!”

“Goed dan,” riep de speaker. “Dan ga ik jullie vertellen dat we de hoofdshow nu MIDDEN OP HET PODIUM zullen parkeren en dat zij vanaf dan VOLLEDIG tot jullie beschikking staat!” “Het gebrul nam toe tot standje pijngrens. Ik was intussen helemaal achterover gekiept zodat ik weer op mijn rug lag en klaarblijkelijk midden op het podium. De volledige implicatie drong nog niet echt tot me door tot ik weer handen op mijn lichaam voelde. Meerdere handen, tientallen handen, overal, overal op, overal in. Mijn kutje, mijn kontje mijn borsten, mijn buik, dijen, mond, en gezicht, zelfs vingers en tenen, alles werd gevoeld, geknepen gelikt en gepenetreerd. Ik zonk nog dieper weg in een zalige roes van onverschillige geiligheid. Ergens ver weg merkte ik op dat de speaker en de bewaarders alles in goede banen leidden en in de gaten hielden of niemand iets pijnlijks bij me uithaalde. Mijn kutje was heel even leeg maar werd direct, en voor het eerst, gevuld met een piemel. En een stevige ook. Hij pompte gewelddadig hard heen en weer en mijn karretje werd bijna door zijn remmen heen geduwd. Snel werd er echter al gespoten en ik voelde hoe mijn kut vol liep. De lul was nog niet uit me getrokken of er zat alweer een volgende in. Ondertussen werd mijn kontje ook voortdurend gevingerd. Er werd nog een pik tegen mijn wang gedrukt en ik opende mijn mond om hem in te slikken. Deze eerste lullen waren blijkbaar een soort teken want schijnbaar iedereen haalde nu zijn pik te voorschijn. Overal voelde ik pikken langs me wrijven en in me prikken. Ze vochten om een plek in mijn kutje, kontje of mond. Mijn handen hield ik als vuisten om nog meer pikken geklemd die zich daarin klaar spoten. De kap over mijn hoofd was inmiddels al doorweekt met sperma van de pechvogels die niet dichtbij genoeg konden komen en zich van een afstandje over me aftrokken. Ook mijn buik en borsten en dijen zaten vol met sperma. Het liep in straaltjes uit mijn kut en kont. Ik kwam aan de lopende band klaar. Het leek eindeloos te duren. Een niet aflatende parade van anonieme pikken boorden zich in me en spoten me onder. Ik voelde mijn billen en schouders gewoon soppen in een plas sperma. Mijn mond liep over. Soms probeerde ik te slikken maar dat ging niet eens omdat de volgende lul zich alweer in mijn mond drong. Geen seconde bleef mijn kont of kut leeg. Dikke lullen, korte lullen, lange lullen, lilliputterpikjes… Het hele scala kwam langs en elk gaatje dat mijn lichaam kende werd gepenetreerd. Soms moest ik zelfs even happen naar adem. Als willoos neukvlees liet ik het gebeuren en genoot ervan. Mijn verstand stond op nul. Elke lul die over me spoot deed me naar nog meer verlangen. Ik leek onverzadigbaar.

Plots was mijn mond leeg maar voelde ik er iets overheen gedrukt worden. Instinctmatig voelde ik met mijn tong en ontdekte dat het een kut was. Er waren dus ook vrouwen aanwezig! Ik likte gretig en boorde mijn met zaad overdekte tong zo diep mogelijk naar binnen. Ik voelde de kut verkrampen en schokkend kwam de vrouw op me klaar. Haar sappen liepen over mijn kin en voegden zich bij de sperma plassen onder mijn hoofd. Direct werd haar plek weer ingenomen door een dikke lul. Dit ging zo door. De ene pik na de andere, af en toe afgewisseld door een kutje. Na een in mijn beleving oneindige tijd was echter de laatste aan zijn gerief gekomen. Mijn kutje voelde de laatste pik uit zich glijden en er kwam geen vervanger meer, mijn kontje voelde geen vingers meer wroeten en mijn mond bleef open hangen, leeg. Wat resteerde was ik alleen, volledig doorgeneukt,… nog dronken van geilheid.

Mijn brein registreerde vaag en vanaf een afstand hoe ik er aan toe was. Liggend op mijn rug, knieën opgetrokken en wijd uiteen vastgebonden, mijn handen idem uitgestrekt. Mijn kutje kletsnat, mijn aars ook. Hele plassen sperma in mijn navel, tussen mijn borsten, onder mijn billen, schouders en hoofd. Mijn gezicht, nog steeds afgedekt met de van sperma en kut- vocht doortrokken kap.

Mijn armen, schouders, dijen, voeten en handen, borsten, alles was bedekt met een plakkerige laag sperma. En ik voelde me geweldig.

Evelien

Graag uw sterrenwaardering en/of reactie onder het verhaal. Dank u. Liefs My

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *