De vierentwintigste

()

Het was het jaar 1880 en het was een snikhete dag in de Arabische woestijn. In een riant verblijf binnen in het paleis, lag sultan Hadji Halef Omar uitgestrekt in zijn zetel en werd door een zwarte slaaf koelte toegewaaid met een grote waaier van witte veren. Hij had veel te overdenken, deze sultan Omar. Binnenkort zou hij 62 jaar worden. Het goede leven had zich duidelijk afgetekend in zijn omvang en op zijn gezicht. Drieëntwintig vrouwen had hij in zijn harem en honderd en zeven kinderen hadden deze voor hem geproduceerd. Geen slechte opbrengst tot nu toe, dacht hij zo. Natuurlijk had hij maar één wettige vrouw en alleen haar kinderen waren zijn wettige kinderen. Zij regeerde de harem al 30 jaar met ijzeren hand, al had ze in het begin van hun huwelijk heftig tegengesputterd als hij zich weer een nieuwe vrouw toe-eigende. Na de nodige afstraffingen in het verre verleden, had ze wel geleerd zich naar zijn wensen te schikken. Zes dochters had zij hem geschonken en maar één zoon.

Zijn dochters hadden het paleis al lang geleden verlaten, uitgehuwelijkt aan goede partijen natuurlijk. Alleen zijn zoon Omar Ben Halef Omar, de jongste van de kinderen, verbleef nog in het paleis. Verder had hij natuurlijk vele vrouwen om zich heen, vrouwen die allemaal vochten om zijn gunsten, zo dacht hij. Vroeger kon hij zich wel met meerdere vrouwen per nacht bezig houden, maar die tijd was helaas voorbij. Het werd steeds moeilijker hem te behagen, de jaren gingen tellen. Zijn laatste vrouw had hij tien jaar geleden gekocht toen zij 16 lentes jong was, en nu werd zij ook te oud naar zijn zin, om zijn lusten te bevredigen. Ja, hij hield van zeer jonge vrouwen, meisjes eigenlijk nog. Eigenlijk zou hij zich wel weer een nieuwe, jonge woestijnbloem willen toe- eigenen. Natuurlijk had hij al vrouwen in alle soorten, maten en kleuren in zijn harem maar hij was op ze uitgekeken. Ja, hij zou zich een nieuwe vrouw laten zoeken. Hij klapte tweemaal in zijn handen en direct kwam er een donkere slaaf aanrennen. Deze knielde neer voor de sultan, met zijn hoofd gebogen, en vroeg; “wat zijn uw wensen meester?” “Laat mijn vrouw direct bij mij komen,” zei de sultan.

De slaaf stond op en rende weg om aan zijn verzoek te voldoen. Enige minuten later kwam Sherazade, zijn enige wettige vrouw, in een schitterend blauw gewaad en uiteraard gesluierd, voorzichtig binnen lopen. Ook zij knielde voor de sultan en vroeg bedeesd; “hebt u mij laten roepen meester, wat kan ik voor u doen?”

“Sherazade, je moet voor mij een nieuwe vrouw zoeken. Eentje niet ouder dan zestien lentes, een heerlijke zoete maagd vanzelfsprekend.”

Sherazade durfde het aan om haar man vanonder haar sluier een vragende blik toe te werpen.

“Nog een nieuwe vrouw meester?” Vroeg zij zacht.

“Durf het niet met mij te spotten vrouw!” Bulderde de sultan. “Ik heb genoeg van alle vrouwen hier, ze kunnen me niet meer plezieren en ik heb zin in iets jongs en sappigs. Ik ben nog jong genoeg om de geur van een lentebloesem nog eens volledig op te snuiven. Zoek voor mij een nieuwe vrouw met grote borsten als rijpe mango’s, en een zoete vrucht, die nog door niemand betreden is. Zoek haar en beloon haar familie rijkelijk.” Sherazade knikt en verlaat zachtjes het vertrek.

Hevig opgewonden loopt zij terug naar de harem en roept de vrouwen bijeen.

“Vrouwen,” roept zij luid, “de sultan heeft besloten weer een nieuwe vrouw te kopen. Hij heeft gezegd dat niemand van ons hem nog kan behagen en dat hij jong bloed nodig heeft. Ik zal dadelijk een afkondiging uitvaardigen door de wijde omtrek en over een week zal ik de aangeboden vrouwen ontvangen.”

Vol verbijstering horen de vrouwen haar aan, ieder met haar eigen gedachten en gevoelens. Sommige vrouwen barsten in snikken uit en weer andere vrouwen lijken opgelucht. De oudere vrouwen reageren helemaal niet, zij waren al jaren uit de gratie en nooit meer door een mannenhand betast.

“Het is de sultans wens en daaraan valt niet te tornen zoals jullie allemaal weten, dus schikken we ons naar zijn bevelen.”

Zij knikt een enkele maal, draait zich om en vertrekt. Toen zij uit het oog verdwenen was, werd het in de harem een commotie van jewelste. De lieftallige Fatima, de laatste vrouw van de sultan en nu 26 jaar oud, kan het niet begrijpen. Verleden week nog was zij bij de sultan geweest en loofde hij haar nog om haar prachtige figuur en haar schitterende rode haardos waar hij helemaal in verdrinken kon, zoals hij zei. Had zij niet alles gedaan om hem te plezieren? Niet dat de sultan aan haar verlangens kon voldoen, maar alles was beter dan uit de gratie vallen van de sultan. Stiekem hoopte zij dat de zoon van de sultan wat vaker bij haar zou komen. Zij barstte in tranen uit. Zou zij nu net als vele andere vrouwen in de harem, lesbische relaties aan moeten gaan om uiting te geven aan haar seksuele verlangens? Zij was de laatste nieuwe vrouw, de jongste, en zij had gedacht dat zij haar bevoorrechte positie wel zou behouden. Maar nu weer een nieuwe, mooiere jonge vrouw? Haar tranen waren niet meer te stuiten van bittere ellende.

Een week later zat Sherazade op haar zetel in haar verblijf, en tientallen jonge vrouwen liepen zonder sluier aan haar voorbij. Zo kon zij al direct selecteren op leeftijd en uiterlijk. Er waren mooie meisjes bij maar ook meisjes die zo lelijk waren dat ze dacht dat de families die deze meisjes aanboden, zich diep moesten schamen. Na een uurtje, had zij tien meisjes uitgekozen die de volgende dag voor nadere inspectie terug mochten komen. Vanzelfsprekend konden zij in de gastenverblijven overnachten met hun meegekomen familie. De volgende ochtend liet Sherazade de tien meisjes, zonder familie bij haar komen en beval ze zich helemaal uit te kleden. De preutse, verlegen jonge meisjes keken elkaar aan en waren zichtbaar geschokt. Sherazade klapte driftig in haar handen en riep.

“Kom dames, ik moet toch weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Uitkleden nu, en vlug een beetje voor ik de slaven roep om jullie te helpen.”

Sherazade zag bij sommige meisjes de tranen in de ogen staan en één meisje jammerde; “Oh, alstublieft mevrouw, kiest u mij niet, ik wil mijn leven niet slijten in een harem.”

Sherazade liep naar het meisje toe en gaf haar een klinkende oorvijg.

“Je beseft schijnbaar niet wat een eer het is om voor de sultan uitgekozen te worden stom kind,” riep zij luid. Het meisje begon onbedaarlijk te huilen maar Sherazade had geen medelijden met haar. Zij beval het meisje nogmaals haar kleren uit te doen en het meisje kromp zichtbaar ineen. Sherazade keek haar aan met een woedende, donkere blik en het meisje begon de knoopjes van haar gewaad langzaam te openen. Zichtbaar niet snel genoeg naar Sherazade ’s zin want zij rukte met een paar driftige bewegingen de kleren van haar lijf.

Daar stond het meisje, bleek en diep ongelukkig, haar handen beschermend voor haar borst en haar driehoekje. Sherazade trok bruusk de arm van het meisje voor haar borsten weg. Kleine borsten, te klein naar de sultans wens en Sherazade schudde haar hoofd.

“Jij kunt de sultan toch niet behagen mispunt, maak je maar snel uit de voeten, we hebben je niet meer nodig.” Het kind grabbelde vlug haar kapotte kleren bijeen en verdween huilend, maar opgelucht.

De andere meisjes hadden ademloos staan kijken naar deze vertoning en toen het huilende kind de kamer had verlaten en Sherazade haar zwarte ogen op de anderen richtten, begonnen ze zich haastig uit te kleden. Het duurde maar een ogenblik voor Sherazade haar keus had gemaakt. Een goddelijk schepseltje met borsten als watermeloenen, een taille dat met twee mannenhanden kon worden omvat en een weelderige bos krulletjes aan haar onderbuik. Sherazade liep op dit meisje af en vroeg haar de spelden uit haar haren te halen. Zwijgend voldeed het meisje aan haar verzoek en lange, diepzwarte bijna blauwe krullen vielen tot op haar billen.

“Prachtig,” zei Sherazade. “Werkelijk een schitterend exemplaar. Vertel me eens kind, wat is je naam?”

“Jasmijn mevrouw,” zei het meisje schuchter.

“Vertel me ook eens kind, en durf het niet te liegen,” zei Sherazade met klem, “ben je ooit door een mannenhand betast?” Het meisje werd vuurrood en stamelde “Oh, neen mevrouw, echt niet.”

“Onschuldig als een baby,” spotte Sherazade, “en nog te kneden als een bonk klei, ik weet zeker dat jij de sultan weet te behagen. Draai je eens voor me om,” zei Sherazade en het meisje voldeed aan haar verzoek. Prachtige ronde billen kreeg zij te zien en ze kon niet anders dan constateren dat dit een pracht kind was.

“Draai je maar weer om en laat me je tanden eens zien,” zei Sherazade en keek in de mond van het meisje. Ook haar gebit was schitterend wit en puntgaaf.

“Ik weet dat dit is wat de sultan zoekt,” zei Sherazade. “Jij zal het worden, en geen ander. De rest kan gaan,” zei ze tegen de overige meisjes zonder ze nog een blik waardig te gunnen.

“Kom Jasmijn,” kleed je maar weer aan dan zullen we je familie laten roepen.

Enige tijd later kwam een buigende en nederige man binnen geschuifeld en hij viel voor Sherazade op zijn knieën.

“Oh, mevrouw, dat mij eenvoudige koopman deze grote eer ten deel valt, dank u duizend maal,” stamelde hij.

“U heeft werkelijk een prachtige, sensuele dochter mijnheer,” zei Sherazade. “Weest u dankbaar en gerust, het zal haar aan niets ontbreken in haar verdere leven. Sta op mijnheer en kijkt u mij in de ogen,” zei Sherazade. De man stond langzaam op en vanonder zijn wimpers keek hij schuchter naar Sherazade.

“Vertelt u mij met de hand op het hart dat dit kind ongeschonden is,” zei Sherazade. “Mevrouw, oh mevrouw! Natuurlijk, hoe zou ik beschadigde waar aan de sultan kunnen verkopen?” Zei de koopman.

“Vanzelfsprekend komen wij er achter als u hebt gelogen en dat kost u dan de kop, dat begrijpt u zeker wel?” De man jammerde “mevrouw, ik vertel geen leugens, Jasmijn zal beslist tot de sultans tevredenheid zijn, ik beloof het u.”

Sherazade overhandigde de man een zeer aanzienlijke som geld.

“Hier is uw beloning, neemt u het aan en dan zijn hiermede onze zaken gedaan en kunt u vertrekken.”

De koopman keek wellustig naar de geldbuidel, nam hem knikkend en buigend aan en verdween, zonder zijn dochter nog een blik waardig te gunnen.

Ook Jasmijn had zonder emoties genoegen genomen met de verkoop en het afscheid van haar vader. Zij wist natuurlijk helemaal niet wat er van haar verlangd werd maar ze vond het bijzonder spannend. Ze dacht op dat moment hoe gelukkig zij zichzelf mocht prijzen te mogen wonen in een echt paleis van een echte sultan die natuurlijk vele slaven had. Nooit meer zou zij een vinger uit hoeven te steken en alleen maar in grote luxe leven. Zij werd een vrouw van een sultan en zou in de watten gelegd worden en ze zou alles krijgen wat zij zich wenste. Met dit romantisch denkbeeld, gaf zij zich over aan alles wat komen ging.

Inmiddels in het paleis, zat, of beter gezegd lag, de sultan met zijn zoon Omar, aan een stevig ontbijt. De sultan had net zijn zoon ingelicht over het feit dat hij weer een nieuwe vrouw zou kopen. Omar, 25 jaar oud en een zeer regelmatige bezoeker aan zijn vaders harem, reageerde geïnteresseerd.

“Vader, zei hij, “mag ik dan ook..?”

“Neen!” Klonk het als een donderslag. “Jij blijft daar met je handen vanaf, hoor je. Het wordt tijd dat wij ook eens een passende vrouw voor jou gaan zoeken.”

Omar krabde zich achter zijn oren en zei bedenkelijk; ”uw wens in mijn bevel vader.”

“Kijk niet zo bedenkelijk,” zei de sultan. “Je hebt een vrouw nodig om voor het nageslacht te zorgen. Zorg dat je vanaf de eerste dag duidelijk laat zien dat jij de baas bent want die verachtelijke schepsels proberen je te manipuleren. Als je vrouw je maar veel zonen schenkt, en goede leiding over het huishouden kan geven, dat is het belangrijkste. Haremdames doen de rest zoals je weet en je kunt net zo veel vrouwen kopen als ik.”

Omar knikte en dacht terug aan zijn 12de verjaardag. Zijn vader had hem naar de harem gebracht en de dames opgedragen een man van hem te maken en vanaf die tijd wist hij blindelings de weg naar de harem te vinden, soms wel meerdere keren per dag. En deze dames verstonden alle kneepjes van het vak, dat was gebleken. Inmiddels was hij uitgegroeid tot een lange, brede en vooral zeer knappe jongeman. Met zijn wilde zwarte haar, zijn sterke vierkante kin en sensuele lippen, wist hij elk vrouwenhart op hol te brengen.

Na het ontbijt lag de sultan zich ten rustte en Omar, begaf zich naar de harem van zijn vader om zijn tijd aangenaam door te komen. Het was er weer een gekir van jewelste en sommige vrouwen kwamen behaagziek naar hem toe gefladderd om hem te omhelzen en om hun half naakte boezems en dijen tegen hem aan te vlijen. Wilde hij een massage misschien of wilde hij gewassen worden? Hij duwde de vrouwen lachend van zich af en riep om Fatima. Eén van de vrouwen riep dat zij Fatima gezien had bij het zwembad op de binnenplaats. Daar aangekomen zag hij haar zitten aan de rand van het zwembad, met haar voetjes in het water bungelend.

“Fatima!” Riep hij en toen ze naar hem opkeek, zag hij haar rood behuilde ogen. Hij knielde bij haar neer en nam haar lieftallige hoofdje tussen zijn sterke knuisten.

“Fatima, wat is er met je aan de hand,” vroeg hij haar.

“Och Omar, ik heb geen rust meer sinds ik weet dat de sultan weer een nieuwe vrouw zal nemen,” huilde Fatima zachtjes. “Wat zal er van mij worden, ik was zijn lieveling, zijn jongste tot nu toe maar straks ben ik niets meer. Ik zal verwelken in deze gevangenis, en vroeg oud en gerimpeld worden.”

“Luister Fatima, je zal niet verwelken hier, daar zorg ik wel voor. Je hebt heel veel voor me gedaan en me ingewijd in de liefde, denk je dat ik dat zo luchthartig zal vergeten?” Fatima glimlachte naar hem.

“Jij zult ook binnenkort trouwen en een eigen harem stichten, dan heb je mij niet meer nodig. Maar het is lief van je dat je je om mij bekommerd. Waarom ben je naar me toegekomen vandaag?”

“Wel,” zei Omar ondeugend glimlachend, “eigenlijk wilde ik je vragen mij nog een beetje meer in te wijden.”

“Jij hoeft niet meer ingewijd te worden stoute jongen.”

“Zeg me wat je wil, ik kan je niets weigeren dat weet je. Lieve Fatima, jij was het die mij het grootste genot hebt leren kennen en jij zal altijd een speciaal plekje bij mij hebben. De andere vrouwen die ik ooit zal hebben, moeten zich daar maar naar schikken, anders ransel ik ze af met de zweep,” zei hij gepassioneerd.

“Stil toch. Je begrijpt toch wel dat je vader dat nooit goed zal vinden. Ik mocht je de lessen leren maar het is verboden dat je mij blijft bezoeken als je eenmaal getrouwd zult zijn.”

“Fatima, genoeg gepraat nu,” zei Omar. “Ik ga de binnenplaats afsluiten en beveel de andere vrouwen binnen te blijven zolang wij hier zijn.”

Omar stond op en liep naar binnen om de eunuch te zoeken. Hij instrueerde deze de dames binnen te houden omdat hij gebaad wilde worden door Fatima alleen. Omar liep de binnenplaats weer op en sloot de grote eikenhouten deur die toegang gaf tot de binnen-verblijven van de harem. Hij liep naar Fatima toe en nam haar in zijn armen. Hij beval haar zich langzaam te ontkleden. Toen zij geheel naakt was, gooide hij haar ineens in het water en met een kreet sprong hij haar, nog gekleed, achterna.

“Oh! Wat ben je toch een wildebras.”

Omar pakte Fatima stevig vast aan haar billen en trok haar naar zich toe. Zachtjes kuste hij haar borsten en beet zachtjes in haar tepels. Fatima begon zachtjes te kreunen. “Vertel me eens,” zei Omar tussen de kussen door, “hoe wilde mijn vader met je vrijen?” Fatima reageerde verontwaardigd. “Dat mag je me niet vragen, dat kan ik je toch niet vertellen!”

“Ja, vertel het me toch maar, anders bijt ik straks een tepel eraf,” zei Omar streng. “Vertel op! Zei hij nogmaals en begon hard op haar tepel te bijten. Fatima slaakte een gil.

“Ja, hou maar op wildebras, je hebt gewonnen.” Ze fluisterde: “Je vader hield ervan als hij geheel naakt op zijn rug op bed lag, en dat ik met mijn borsten over zijn gezicht wreef en daarna hetzelfde deed met mijn poesje. Als ik daar dan heel nat van werd, likte hij het vocht uit mijn spleetje. Maar hij heeft mij nog nooit bevredigd, hij deed het alleen voor zijn eigen plezier,” zei ze klagend. “En omdat hij alleen maar van hele strakke kutjes houdt, stak hij zijn enorme stam in mijn achterste en dat doet heel zeer,” huilde Fatima nu bijna.

“Arme Fatima. Hoe lang is het dan wel niet geleden dat jij zelf een orgasme hebt gehad bij mijn vader?”

“Dat is alleen in het prille begin geweest, vlak na dat hij mij ontmaagde, alweer jaren geleden.” Omar ’s handen gleden over Fatima’s borsten en hij knabbelde aan haar oortjes. Hij merkte de opwinding bij Fatima en langzaam liet hij zijn handen naar beneden afzakken. Hij pakte haar benen en dwong deze om zijn heupen. Heel voorzichtig en tergend langzaam drong hij met een vinger in Fatima’s kutje. Steeds dieper, en haalde zijn nu nat geworden vinger voorzichtig op en neer.

“Vind je dit lekker meisje,” vroeg hij.

“Ja, oh, ja, dit is heerlijk,” stamelde Fatima zuchtend.

“Vertel mij nu maar eens wat jij nog meer lekker vindt, dan zal ik jou eens dienen.”

“Oh, dat durf ik niet Omar, je maakt me heel verlegen met deze vraag.”

Langzaam schoof Omar zijn vinger in en uit het vochtige kutje van Fatima en zei: “Zeg het mij Fatima, zeg het mij.”

En Fatima hijgde “ik vond het zo lekker als je vader aan mijn kutje likte, maar dat hoef jij beslist niet te doen hoor Omar.”

Omar tilde haar langzaam omhoog op de rand van het zwembad en legde haar behoedzaam op haar rug neer. Hij ging voor haar zitten op zijn knieën en spreidde haar benen zo wijdt als maar kon. Heel voorzichtig opende hij met zijn vingers haar schaamlippen en kneep er zachtjes in. Fatima hijgde en kreunde en bewoog zich als een slang onder hem. Omar legde zijn handen onder Fatima’s billen en boog zijn hoofd voorover. Tergend langzaam liet hij zijn tong van het begin tot het eind door het kutje van Fatima glijden en zij kreunde van genot. Hij beet zachtjes in haar schaamlippen en proefde het sap dat uit haar spleetje vloeide. Heftig opgewonden nu, begon hij te likken en te likken. Fatima durfde bibberend tegen hem te zeggen:” Omar, lik aan mijn clitje.” Omar deed wat ze hem vroeg en likte nu behoedzaam zoekend aan haar clit.

“Oh…,” kreunde Fatima, “wil je eraan zuigen Omar?” Ineens legde hij zijn lippen om het knobbeltje heen en begon er hard op te zuigen.

“Oh…, ah…,” kreunde Fatima, “wil je er zachtjes in bijten?”

Omar zette zijn tanden heel voorzichtig in het knobbeltje. Hij zoog, likte en beet, zoog likte en beet en Fatima kwam ineens explosief klaar. Terwijl haar orgasme doorvloeide, drong Omar als een stormram diep in haar. Hij bonkte en stootte en steeds dieper ging hij naar binnen. Fatima gilde het uit. Zij voelde zich helemaal gevuld en voelde dat zij weer klaar ging komen. Omar voelde dat aankomen en trok zijn penis terug. Fatima gilde nu. “Meer, meer, oh God, geef het me helemaal.”

Omar gaf haar alleen zijn eikel en trok weer terug om haar te plagen. Fatima begon nu te huilen en te smeken om meer en Omar stootte zijn hele penis in één harde stoot bij haar naar binnen. Toen ineens, vuurwerk, sterren, ontploffingen en sidderend kwamen zij beide klaar. Fatima huilde van genot en nam Omar stevig in haar armen.

“Dank je wel Omar, ik zal dit nooit vergeten,” stamelde zij.

Even later, ineens groot kabaal in de harem. Sherazade was binnengekomen met het nieuwe meisje, en zij klapte luid in haar handen om de vrouwen bij zich te roepen. Omar haastte zich terug naar de mannenverblijven, hier had hij niets mee te maken vond hij. Alle vrouwen renden naar Sherazade en de nieuweling om te zien hoe ze er uit zag. “Rustig aan vrouwen,” zei Sherazade streng. “Dit is Jasmijn, ze is 18 lentes jong en zij is de nieuwe uitverkorene. Vanavond is ze voor de sultan en we zullen haar gaan voorbereiden.”

Ze klapte twee maal in haar handen en riep de eunuch.

“Maak een bad met geurige kruiden voor haar, kleed haar uit en zet haar erin. Maak daarna de massagetafel in orde, zorg voor de oliën en breng me kleding om een keuze te maken.” De eunuch knikte, tilde Jasmijn in zijn sterke armen en liep met haar weg om zijn taken te vervullen.

“Is ze mooi mevrouw?” Vroegen de vrouwen.

“Heeft ze grote borsten zoals de sultan graag ziet?”

“Zeker ook een heel klein spleetje? En zo jong nog?”

“Mag ik helpen om haar voor te bereiden?”

“Ophouden jullie, stelletje sletten,” krijste Sherazade.

“Faaz, Beth, mee jullie, de rest houdt zich koest, horen jullie mij?” Faaz, een beeldschone kleine Arabische vrouw en Beth een wulpse blondine, volgden Sherazade met een brede glimlach. Sherazade wist wel wie ze uitkoos voor het voorbereiden van de kleine Jasmijn. Deze twee vrouwen waren doorgewinterde, nymfomane lesbiennes. Lesbisch werd je vanzelf wel als je hier zo lang was opgesloten.

De eunuch had ondertussen Jasmijn in een schitterende badkamer gebracht, haar van haar kleding ontdaan en haar in het bad met geurige kruiden gezet. Met zijn armen over elkaar stond hij als een schildwacht in de hoek van de badkamer toen Sherazade en haar twee volgelingen binnenkwamen.

“Zo, meisje,” zei Sherazade, “zit je lekker? Faaz en Beth zullen je wassen en straks oliën en kleden. Werk vooral niet tegen want dan schaad je alleen jezelf maar,” en hierna verliet ze de badkamer.

Jasmijn werd nu toch wel nerveus door die vreemde opmerking. En, wie was de sultan, hoe zag hij eruit? Wat zou hij van haar willen?

“Zo,” zei Faaz, “ga maar eens staan zodat we je goed kunnen wassen.”

Jasmijn stond op en Beth begon met een ruw washandje de nek en rug van Jasmijn te wassen. Faaz ondertussen begon met haar benen en buik. Met langzame halen streelden ze meer dan ze wasten. Door de kruiden ging de huid van Jasmijn helemaal gloeien en tintelen en dat was een heerlijke ervaring. Ze wasten haar haren, haar gezicht en Faaz begon zachtjes haar borsten te bewerken met het ruwe washandje.

“Jeetje kind, wat heb jij een enorme borsten met lekkere knoppen,” zei Faaz. “Je hebt zeer zeker de grootste van ons allemaal, en dat zal niet alleen de sultan behagen.” Zachtjes masseerde zij door en Jasmijn voelde een sensatie door haar lichaam stromen die haar volkomen onbekend was. Telkens als Faaz haar tepels beroerden, voelde zij een tinteling door haar liezen naar haar buik trekken. Faaz, die dit in de gaten had, werd steeds roder van opwinding. Ineens zei Beth. “Zo, kom er maar uit kleintje, dan zullen wij je spleetje eens wassen.” Jasmijn klom uit bad en Beth wees haar een massagetafel waarop zij op haar rug moest gaan liggen.

“Benen wijd kind, zo ver als je kunt,” zei Beth de wulpse blondine. Jasmijn voelde zich eigenlijk diep beschaamd maar ook zeer opgewonden door dit alles en spreidde haar benen zo ver mogelijk uit elkaar. Beth ging voor haar staan en zocht met haar behendige vingers door de weelderige bos zwarte krulletjes naar de zachte roze, onbelaste opening. Jasmijn raakte zo vreemd opgewonden dat ze begon te kreunen.

“Vind je het lekker schatje,” vroeg Beth met een vreemde hese stem. “Laten we dan eens zien of je dit ook lekker vind,” en ze drukte heel voorzichtig haar middelvinger bij Jasmijn naar binnen. Niet te diep, alleen maar twee vingerkootjes om haar niet te beschadigen.

“Niet doen hete teef,” snerpte de stem van Faaz. “Als je haar beschadigt, krijg je met de zweep. Maar Beth, die inmiddels het vocht langs haar benen voelde stromen wist nog van geen ophouden.

“Hou je snater Faaz, ik weet precies tot hoe ver ik kan gaan,” snerpte ze terug.

Oh… Wat ben je lekker nauw kind lief,” zei Beth tegen Jasmijn. “Dat zal de sultan behagen.” Jasmijn begon te hijgen en te kronkelen maar Beth trok haar vinger terug voor Jasmijn een orgasme zou krijgen.

“Tijd voor nog een badje,” lachte Beth, “een spleetbadje.”

Faaz reikte haar een kannetje met een tuitje aan, en Beth duwde heel voorzichtig het tuitje bij Jasmijn naar binnen. Ook maar een heel klein stukje.

“Aan de sultan de eer om dit spleetje voor de eerste keer te doorboren,” giechelde Beth gemeen, “daarna is hij ook voor ons.” Ze kantelde het kannetje een klein beetje heerlijke warme vloeistof vloeide in Jasmijns kutje. Het maakte haar draaierig van genot. Wat het was, wist ze niet maar het kriebelde opwindend en breidde zich warm uit door haar buik. Langzaam haalde Beth het tuitje er weer uit maar het heerlijke, verlangende, tintelende gevoel bleef. Jasmijn sloot haar ogen en wenste dat deze behandeling nooit zou ophouden.

Faaz stond nu tussen haar benen en zei Jasmijn zich om te draaien en op haar handen en knieën te gaan zitten. Loom deed Jasmijn wat haar gevraagd werd. Faaz drukte Jasmijn met haar kin op de tafel zodat ze helemaal doorzakte met haar kontje brutaal omhoog gestoken. Zachtjes streelde Faaz nu Jasmijns prachtige billen en trok ze toen voorzichtig uit elkaar. Ze streelde Jasmijns gaatje en heel voorzichtig stak zij een nieuw tuitje bij haar naar binnen. Weer voelde Jasmijn de sensatie van warme, prikkelende vloeistof en ze had nu het gevoel of haar lichaam in brand stond van een vreemd verlangen. Verlangen, naar wat? Ze wist het niet maar ze vond het bijzonder aangenaam wat er gebeurde. Faaz gebood haar weer op haar rug te gaan liggen en zij liep naar het hoofdeinde terwijl Beth nu weer bij het voeteneinde stond. Allebei hadden ze een kruikje welriekende olie in de handen en sprenkelden haar huid helemaal onder. Daarna zetten zij de olie weg en begonnen Jasmijn tergend langzaam te masseren. Faaz begon bij haar nek en Beth bij haar tenen. Centimeter voor centimeter masseerden ze de olie in Jasmijns huid. Heel zachtjes en met trage bewegingen. Faaz maakte veel werk van Jasmijns borsten die zij langzaam kneedde met af en toe een kneepje in de tepels. Beth masseerde de olie in en tussen haar tenen, haar enkels, kuiten, knieën, bovenbenen en buik. Vier handen die tegelijkertijd Jasmijns lichaam streelden, dat was iets dat zij als een ongekende sensatie ervaart. Terwijl Faaz nog steeds aan haar borsten werkte, opende Beth haar benen weer en begon met de olie de binnenkant van haar dijen en haar kutje te bewerken. Tergend langzaam begon Beth de olie over Jasmijns schaamlippen te masseren met haar duim en wijsvinger. Beth zou het liefst haar hele gezicht tussen Jasmijns benen gestoken hebben maar zij moest zich beheersen. Tsjonge, wat maakte dit kind haar geil. Bijna dacht Jasmijn haar verstand te verliezen van genot maar Beth zag hoe ver het was en trok zich met zeer veel tegenzin terug. Beth zei Jasmijn zich om te keren en het ritueel begon nu met haar rug en haar billen. Zalig! Vond Jasmijn het. Beth opende haar billen en begon rondom Jasmijns gaatje de olie zacht in te masseren. Jasmijn dacht dat ze flauw zou vallen van puur genot maar de behandeling was nu ten einde.

Bedwelmd van genot, durfde ze te jammeren en ze zei: “Oh…, waarom stoppen jullie nu al?”

Nu al een geile teef hé, dat beloofd wat voor de toekomst.” Ze sloeg Jasmijn een paar keer hard op haar billen en zei haar toen van de tafel af te komen en terwijl Jasmijn met een dronken gevoel op de grond stapte, voelde zij de hete vloeistof uit haar lichaam stromen. Ze werd in grote, warme handdoeken gewikkeld en daarna werden haar nagels gelakt, ze werd opgemaakt en haar haren werden opgestoken. Voor ze werd aangekleed, kreeg ze eerst nog een speciaal drankje met een heerlijke sinaasappelsmaak te drinken. Wat Jasmijn niet wist was dat er een licht verdovend middel in zat. Ze liet zich helemaal gaan in alles wat er met haar gebeurde. Ze kreeg een fonkelend klein slipje met lovertjes aan en geen bh. In plaats daarvan werden er fonkelende trosjes aan haar tepels vast geknipt. Oh…, wat een heerlijk gevoel, Jasmijn gloeide van wellust.

Onwillekeurig, immers een leek op seks gebied, likte zij haar lippen en streelde haar eigen borsten. Faaz had het in de gaten en gaf haar een klap op haar handen. Samen met Beth begon ze haar verder aan te kleden in een zeer sexy, doorzichtig roze gewaad. Zo, ze was nu klaar voor de sultan, en deze zat inmiddels al te popelen van ongeduld. Hij liep als een gekooid dier door zijn vertrekken. Hij wist dat zijn nieuwe haremvrouw was gearriveerd en voorbereid maar hij had haar nog niet gezien. Zou ze hem bevallen?

Hij klapte in zijn handen en een slaaf kwam aangesneld.

“Is ze nou nog niet klaar, breng haar onmiddellijk hier,” snauwde hij en de slaaf wist natuurlijk direct wie hij bedoelde. Hij haastte zich naar de harem en klopte op de deur. Een luikje werd geopend en de slaaf gaf het sein om Jasmijn naar de sultan te brengen. Een eunuch kwam met haar aangelopen en iedereen maakte plaats om haar door te laten. Oh…, wat was zij mooi, ze straalde helemaal. De sultan hoorde een klop op de deur en riep ongeduldig: “Kom binnen!”

En daar was ze dan, een klein wezentje in een wolk van roze sluiers. Zij rook voortreffelijk maar hij kon nog niets van haar zien. Wel zag hij een schim van de enorme borsten door de sluiers heen. Jasmijn zag vanonder haar gesluierde gezicht een walgelijke dikke man met een grote snor voor haar staan.

“Kom verder en vlug wat,” riep de sultan. Jasmijn aarzelde. Het leek of zij nu instinctief aanvoelde wat haar te wachten stond. Wat moest zij bij deze oude dikke, afzichtelijke man? Ze keek hulpeloos zoekend om zich heen maar de eunuch stond in een hoek en ze wist dat deze haar niet zou beschermen.

“Kom eens een beetje dichterbij,” riep de sultan, “ik heb lang genoeg op je moeten wachten.” Aarzelend stapte Jasmijn voetje voor voetje op de sultan af.

“Kom hier voor me zitten,” zei de sultan en klopte met zijn dikke hand op de vloer. “Kom en kniel voor me neer zodat ik kan kijken wat er onder die sluiers zit,” zei hij.

Jasmijn knielde voor de sultan neer en ook al was ze zoeven dronken van wellust, nu voelde ze pure afkeer. Langzaam tilde de sultan de sluier weg voor haar gezicht en hij slaakte een diepe tevreden zucht.

“Je bent werkelijk een prachtexemplaar,” zei hij en hij boog zich naar voren. ‘Oh… nee,’ dacht Jasmijn, hij gaat me toch niet kussen! Maar de sultan legde zijn wanstaltige dikke lippen op haar rozenmondje en met zijn tong probeerde hij haar mondje te openen. Jasmijn voelde walging maar was niet bij machte zich te verzetten omdat zij zich in zo’n vreemde droomtoestand bevond.

“Hebben de vrouwen je voorbereid sletje?” Vroeg hij. “Hebben ze je lekker heet voor me gemaakt?” Jasmijn wist zich geen raad maar de sultan gaf zijn volgende bevel.

“Kom op, kleed je uit,” zei hij. Jasmijn aarzelde zichtbaar. Moest zij zich uitkleden voor deze oude man? De sultan zag haar aarzeling en zei nu op strenge toon: “Kleed je eens uit, vlug, ik heb meer dan genoeg van vrouwen met kuren.” Jasmijn stond op en begon zich gehaast uit te kleden. “Niet te vlug,” zei de sultan. “Gebruik je charme en dans wat voor me terwijl je je langzaam uitkleed.”

Charme? Dansen? Oh God waar was zij in terecht gekomen? Langzaam begon zij onhandig wat met haar heupen te wiegen en danste onbekwaam terwijl zij zich langzaam van haar doorzichtige gewaad ontdeed.

“Prachtig,” riep de sultan terwijl hij in zijn dikke handen klapte.

“Wat is je naam?”

“Jasmijn sultan,” stamelde zij.

“Je noemt me geen sultan, maar meester,” sneerde de sultan en Jasmijn stamelde: ”Ja meester.”

“Ik ben inderdaad vanaf nu je meester, zei de sultan en jou taak is het mijn bevelen blindelings op te volgen, op straffe van de zweep, begrijp je dat goed?”

“Ja meester,” stamelde Jasmijn weer. “Kom hier en help me uitkleden,” zei de sultan. Jasmijn begreep dat hier geen ontsnappen mogelijk was en liep op haar meester toe. Toen ze weer voor hem knielde, pakte de sultan met allebei zijn handen een borst van Jasmijn vast en kneep er hard in. Jasmijn slaakte een kreet van pijn.

“Ha!” Sneerde de sultan, wacht maar eens tot ik met je klaar ben. Ik weet zeker, dat je dan elke dag bij me wilt komen. Vlug, kleed me uit.”

Jasmijn voldeed aan zijn verzoek en trok het grote shirt over het hoofd van de sultan. Een dikke witte, blote buik kwam daaronder tevoorschijn. Zoiets wanstaltigs had zij nog nooit gezien en ze kreeg er kippenvel van. Daarna trok zij de broek van de sultan uit. Daaronder droeg hij niets en hij stond voor haar zoals hij geschapen was. Geschrokken keek Jasmijn naar de slappe penis van de sultan die ongelooflijk groot was. Zij bedacht dat wanneer de sultan op zou staan, dit ding wel tot aan zijn knieën zou moeten komen.

De sultan trok Jasmijn nu naar zich toe en begroef zijn dikke gezicht met zijn grote gekrulde snor, tussen haar enorme borsten. Met zijn beide handen hield hij de borsten vast en drukte ze tegen zijn bolle wangen.

“Nooit van mijn leven heb ik zulke rijpe watermeloenen gezien,” stamelde hij en hij trok de trosjes van haar tepels af en begon aan haar tepels te likken. Hij zoog ze één voor één diep zijn mond in terwijl hij zijn tong erover heen liet glijden.

“Heerlijk,” stamelde hij en plotseling ging hij achterover liggen. “Trek je broekje uit en kom dan boven op mij zitten,” stamelde hij geil. Jasmijn trok haar broekje uit. Haar zware borsten hingen zwaar tegen haar aan. De sultan keek verlekkerd naar de borsten en beval.

“Wrijf je borsten over mijn gezicht.” Jasmijn ging op het enorme lichaam van de sultan zitten en wreef haar borsten over het bolle gezicht van de sultan.

Word je daar niet lekker geil van geile teef,” vroeg de sultan en Jasmijn knikte bevestigend. Geil? Zou hij bedoelen dat opgewonden gevoel dat zij ervaart had daarstraks bij Beth en Faaz. Nou, dat vond zij prettiger dan wat zij nu bij de sultan moest doen. Bijna ging zij huilen en de sultan zag haar tranen.

“Zo geil dat je ervan moet huilen he snolletje, ja, de meester kan je alle genot van de wereld schenken als je goed je best doet,” fluisterde hij heet.

De sultan had nu beide borsten weer in zijn handen en kneedde ze hard en pijnlijk. Hij pakte beide tepels tussen zijn dikke vingers en begon er hard aan te trekken. Jasmijn slaakte weer een kreet van pijn maar de sultan dacht dat het van genot was. Ineens voelde jasmijn iets hards bij haar billen maar ze durfde niet om te kijken.

“Zo, nu wil ik dat je met je natte kut over mijn gezicht strijkt. Draai je om en kijk wat je te wachten staat, dat zal je nog natter maken.”

Jasmijn draaide zich om, met haar billen naar het gezicht van de sultan en zag de enorme stam van de sultan, die nu stijf recht overeind stond. Ze hield een ogenblik haar adem in van de schrik.

“Ja, je kunt zeker niet wachten tot ik deze jongen bij je naar binnen schuif hé? Kom met je billen naar achteren en strijk je natte kut over mijn gezicht, kreunde hij.

Langzaam bewoog Jasmijn haar billen naar achteren en ineens voelde zij de dikke hete tong van de sultan in haar spleetje. Zij wilde zich verzetten maar de sultan pakte haar stevig aan haar heupen vast en toen voelde ze toch haar hete vocht stromen. De tong van de sultan gleed over haar schaamlippen waar hij hard in beet. Jasmijn voelde de pijn en bewoog haar heupen om te ontsnappen aan zijn mond. Voor de sultan was dat alleen een aanmoediging.

“Lekker he sletje,” kreunde hij en hij bewoog zijn tong tussen haar schaamlippen door in haar spleetje. “Oh…” kreunde Jasmijn. Ze zag de stam van de sultan en het ongelooflijke was waar, deze bleef groeien en zwellen. Plotseling duwde de sultan haar billen iets van zich af en duwde een vinger diep in haar kutje. Een korte, dikke vingen die niet in staat was haar te ontmaagden.

“Ah…,” kreunde zij weer diep en dat was voor de sultan aanleiding om er nog een vingen bij te duwen. “Oh…,” kreunde Jasmijn en ze wilde zeggen dat het te veel was maar de sultan probeerde er nog een derde vinger in te duwen wat echter mislukte.

“Zo smal, lekkere geile teef,” kreunde de sultan. Daar zullen we straks wat aan veranderen.

Plotseling opende de sultan haar billen en stak een dikke vinger in haar gaatje.

“Au…,” kreunde Jasmijn toen en de sultan lachte. Hij bewoog met zijn ene hand twee vingers in haar spleetje en met zijn andere hand een vinger in haar gaatje. Net zo lang tot Jasmijn klets nat begon te worden, toen trok hij al zijn vingers terug en likte met zijn hete dikke tong het geil uit haar kutje.

“Zie je die harde paal voor je schatje,” stamelde de sultan. “Neem hem in je mond. Jasmijn schrok, moest ze dat echt doen? Langzaam zakte ze voorover en probeerde de enorme eikel van de sultan in haar mond te krijgen. Haar tandjes schampte over de eikel heen en de sultan uitte een scherpe vloek.

“Waag het niet me pijn te doen geile teef,” riep hij uit en sloeg haar hard op haar billen. Jasmijn kreeg de tranen in haar ogen. Ze kon haar mondje niet verder open krijgen. “Likken,” beval de sultan en Jasmijn begon huilend aan de paal te likken.

“Zuigen,” beval de sultan en Jasmijn opende haar mondje zo ver mogelijk en begon aan de eikel te zuigen. Warm vocht stroomde nu uit de enorme penis van de sultan en Jasmijn vond het vies maar durfde niet te stoppen.

Ah…! Oh,” hijgde de sultan, “ga door kleintje.” Jasmijn likte en zoog en probeerde haar draaiende maag in bedwang te houden. Plotseling gooide de sultan haar van hem af en trok haar op haar rug.

“Nu zullen we dat geile spleetje van jou eens wat oprekken schatje,” kreunde hij luid. Zijn gezicht was rood en zijn dikke nek gezwollen. Toen hij bovenop Jasmijn kroop, werd alle lucht uit haar longen geperst en de sultan probeerde met zijn stam bij haar naar binnen te dringen. Helaas was zij te klein en hoe de sultan ook perste, hij kreeg hem niet naar binnen. De sultan vloekte luid en ging woedend zitten.

“Kom er op zitten teef,” schreeuwde hij nu en Jasmijn begreep wat hij van haar verlangde. Zij ging op zijn schoot zitten en probeerde de paal zo naar binnen te laten schuiven. Helaas, ook dit mislukte jammerlijk. De sultan pakte haar bij haar schouders en duwde haar met volle kracht op zijn paal. Jasmijn schreeuwde het uit. De sultan, bijna gek van ongeduld, sloeg haar in het gezicht en gooide haar opnieuw op haar rug en trok haar benen wijd uiteen terwijl hij bleef proberen zijn pik naar binnen te rammen. Vol woede trok hij met beide handen haar schaamlippen uit elkaar en duwde zijn stormram tegen haar te kleine kutje aan. Helaas, hij kreeg zelfs zijn eikel er niet in.

“Godverdomme stomme slet! Is dit wat ik gekocht heb, jij nietsnut. Je hebt de kut van een pasgeboren baby en hij gaf haar een paar klinkende oorvijgen.”

Jasmijn huilde nu onbedaarlijk en durfde de sultan niet aan te kijken. Hij klapte driftig een paar keer in zijn handen en de eunuch die al die tijd in de hoek van de kamer had gestaan, kwam aan rennen.

“Roep Faaz, direct,” riep hij luid. Met een klop op de deur kwamen enige minuten later de eunuch en Faaz binnen gerend.

“Meester,” zei Faaz de situatie overziend. “Kan zij uw lusten niet bevredigen?”

De eunuch bleef bij de deur staan met zijn armen over elkaar.

“Neem haar mee, dit stuk ongedierte!” Schreeuwde de sultan. Faaz werd bleek, wat was hier gebeurd? Faaz hielp Jasmijn overeind en liep met haar de kamer uit.

“Jij, zwart mietje,” brulde hij tegen de eunuch. “Jij blijft hier, ik heb een smal gat nodig om mijn geil in te kunnen spuiten.” De eunuch trok bleek weg. Dit ging echt te ver maar wie was hij om de sultan iets te weigeren, dat zou hem z’n kop kosten. Zwijgend liep hij op de sultan af en deze gebood hem zijn broek uit te trekken.

Langzaam liet de eunuch zijn kledingstuk op de grond vallen en stapte er uit. Bukken, brulde de sultan, nog steeds geil als een wild dier. De eunuch bukte op handen en voeten en de sultan ramde met een harde stoot zijn lul in de spleet van de arme man. Deze beet op zijn lippen om het niet uit te gillen van de pijn. De sultan ramde en stootte zijn dikke lul steeds dieper in de spleet van de eunuch, en met een langgerekte kreet spoot de sultan zijn zaad in de smalle spleet. Daarna schopte hij een paar keer gemeen tegen de billen van de eunuch en schreeuwde tegen hem op te rotten. Verdomme wat was de sultan boos. Hij zou die vieze eunuch laten doden zodat hij niet meer herinnerd zou worden aan deze vernederende affaire. Hij zou deze snol een keer goed neuken, al was dit het laatste wat die slet zou kunnen hebben. Eén keer zijn lul in dat kutje te kunnen steken was voor hem vanaf nu een obsessie.

Intussen was de harem in rep en roer. Faaz en Beth bekommerde zich over Jasmijn die snikkend in hun armen lag.

“Ik kon er niets aan doen,” snikte zij. “De meester heeft een wanstaltig ding.”

“Sst… meisje, zeg zulke dingen nooit hardop,” waarschuwde Faaz haar. Een aantal vrouwen hadden zich uit nieuwsgierigheid om hen heen gevormd.

“Kom, laten wij haar even neerleggen,” zei Beth. “Sushi, pak een kussen,” beval zij één van de nieuwsgierige haremdames. Nog steeds geheel ontkleed werd Jasmijn op het kussen gelegd en Beth en Faaz onderwierpen haar aan een ondervraging.

“Waar ging het mis kleintje,” vroeg Beth. “Vertel ons maar eens wat hij van je verlangde.”

Jasmijn die nodig getroost wilde worden, stamelde.

“Hij kreeg hem er gewoon niet in, dat is alles. Ik begrijp het niet, ik vond het zo fijn toen jullie met me bezig waren en ik raakte zo vreemd opgewonden. Maar toen kwam ik bij de sultan en hij deed heel ruw. Hij kneep hard in mijn borsten en trok aan mijn tepels en als ik kreunde van pijn, dacht hij dat ik het prettig vond en dat ik er geil, zo noemde hij dat, van werd. Op een gegeven moment moest ik met mijn spleetje over zijn gezicht wrijven en ik zag zijn mannelijkheid heel groot en stijf worden, en ik werd vreselijk bang. De sultan gooide me op mijn rug en probeerde zijn ding in mijn opening te duwen maar dat lukte niet. Daarna moest ik er op gaan zitten zodat hij naar binnen kon glijden, maar dat lukte ook niet. Oh…, wat zal er nu met mij gebeuren. Ik ben veel te smal daar, hoe moet dat nu verder?”

Beth, Faaz en de andere vrouwen zaten geïnteresseerd maar ook nieuwsgierig naar haar te luisteren en Beth zei: “Stil maar schatje, wij zorgen er wel voor dat het goed komt. Blijf hier maar stil liggen, wij zullen je wel verzorgen. Sushi, haal jij water en oliën, beval Beth.”

Sushi, een mooie Japanse vrouw stond op om aan Beth ’s wensen te voldoen. Sushi wist alles af van wat er was gebeurd, en zij had diep medelijden met het kind. Toen ze terug kwam knielde ze naast Jasmijn neer en streelde haar lange ravenzwarte haar.

“Stil maar kindje, het is mij ook gebeurd. Ik was pas 12 toen de sultan mij kocht van een slavinnenhandelaar. Ik werd gestolen van mijn ouders en in een schip hierheen vervoerd om verkocht te worden. Maar kijk eens naar ons, als je je eenmaal aangepast hebt, kun je een heel aangenaam leven leiden in de harem. Wij vrouwen zorgen goed voor elkaar, dus wees maar stil kleintje, je bent hier niet alleen.”

Jasmijn voelde zich enigszins getroost en liet zich door Beth en Faaz wassen. Toen zij weer opgeknapt was, werd Jasmijn naar een schitterende kamer met een groot hemelbed gebracht en Beth vertelde haar dat dit voortaan haar kamer was. Iedere vrouw had een eigen kamer. Daarnaast waren er de vrouwenverblijven waar de vrouwen gedurende de dag verbleven en de tuinen en het zwembad. Weliswaar afgeschermd met dik traliewerk van het overige gedeelte van het paleis, maar niettemin riant. Het nachtelijk verblijf van de sultan bevond zich direct naast de harem verbonden door een dikke eikenhouten deur met ijzerbeslag. Overal stonden eunuchen op wacht zodat er niemand in of uit de harem kon. De vrouwen wisten dat ze nooit de harem meer konden verlaten. Eenmaal binnen, was er geen weg meer terug.

Sherazade had de hele toestand gezien tussen de sultan en Jasmijn. Door een luikje in haar slaapkamerdeur naast de verblijven van de sultan, had zij meegekeken. Natuurlijk wist de sultan hiervan en hij genoot er satanisch van om te weten dat zijn echtgenote toekeek als hij een andere vrouw gebruikte, maar nu was het anders verlopen dan hij gedacht had, dit tot grote vreugde van Sherazade. Zij zou nooit meer geroepen worden, dat was een ding dat zeker was.

De sultan inmiddels, was nog steeds des duivels en bedacht een walgelijk plan. Hij liet Sherazade roepen en vertelde dat er een feest gegeven moest worden. Al zijn vrienden moesten uitgenodigd worden voor een groot diner. Sherazade knikte en vroeg zich af waarom hij juist nu een feest zou willen geven. Twee dagen later was het paleis gevuld met muzikale klanken, buikdanseressen en vele mannen en vrouwen. Apart weliswaar. De vrouwen zaten allemaal in Sherazade ’s verblijven en de mannen bij de sultan. De drank vloeide daar rijkelijk en de stemming zat er al snel goed in. Verschillende haremdames waren uitbesteed om de mannelijke gasten te vermaken. Ze dansten om de heren heen en lieten zich aanraken door al die begeerlijke tastende handen. Meer dan dat was helaas niet mogelijk voor de mannen. Het was uitgesloten tot een seksuele daad te komen met een haremvrouw van de sultan. Ineens strekte de sultan zijn armen en riep luid.

“Mag ik even jullie aandacht voor de grote verrassing van vanavond.” Iedereen keek nieuwsgierig naar de sultan en het werd doodstil. De sultan klapte twee maal in zijn handen en de deur naar de harem opende zich. Er verscheen een klein, in roze gewaad gehuld wezentje.

“Dit hier,” zei de sultan wijzend naar het wezentje, “is Jasmijn, mijn nieuwste aankoop. Helaas met een groot probleem! Zij is te smal voor een man als ik. Een waardeloze koop dus. Wie wil haar proberen?”

Een zucht van verbazing vloeide door de menigte. Was het de sultan ernst? Durfde iemand wel te reageren zonder de sultan te beledigen?

“Nou, wie?” Bulderde de sultan, jij Farid? De sultan keek naar een van zijn beste vrienden.

“Ik, vroeg Farid, meent u dat echt?”

“Ja, zeker meen ik het echt,” zei de sultan. Mensen maak de kussens in het midden eens vrij!

Jasmijn barstte in tranen uit en huilde met lange uithalen. Vluchten wilde ze, vluchten uit dit paleis waar ze zoveel moois van had verwacht. Farid keek nogmaals naar de sultan en toen naar het hysterische meisje.

“Kom op Farid, laat eens zien of de jouwe past. Iedereen mag het proberen! Jullie hebben vanavond de avond van je leven. Neem haar zoveel je wilt en met hoeveel tegelijk je wilt, gun mij eens wat plezier.”

Nou, dat was niet teveel gezegd. Farid liep naar Jasmijn toe en tilde haar op. Jasmijn spartelde en schreeuwde, maar het hielp haar niets. Farid gooide haar op de kussen en trok haar de kleren van het lijf. Daar lag Jasmijn, kronkelend en spartelend van ellende. “Help mij eens een handje met dit sletje,” riep Farid luid, en de mannen kwamen uit alle hoeken op hem afgestormd. Wel 8 mannen hielden haar armen en benen vast terwijl Farid zich van zijn kleren ontdeed. Ja, vergeleken bij de sultan, had Farid een kleine pik, al was deze nog behoorlijk aan de maat. Farid sprong op Jasmijn en zonder pardon stootte hij zijn lid bij haar naar binnen. Jasmijn gilde en probeerde zich los te worstelen en dat laaide het vuur bij de mannen alleen nog meer op. Nog meer mannen kwamen er bij en handen waren overal.

“Kom op,” riep Farid al neukend, “laten we eens kijken hoeveel ze er tegelijk kan hebben.” Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en diverse mannen lieten hun broek zakken.

“Hou haar vast en zet haar bovenop mij,” riep Farid, terwijl hij zich terugtrok uit Jasmijn. Farid ging languit liggen en de mannen zetten Jasmijn bovenop hem. Farid trok Jasmijns gezicht naar hem toe en begon haar te zoenen terwijl hij zijn harde lid weer in haar stootte. Hij stootte, bonkte en stootte en Jasmijn kon geen geluid meer uitbrengen omdat Farid haar gezicht gevangen hield. Ineens liet hij haar los en riep.

“Is er iemand die hem er ook van achteren in wil stoten,” en hij trok Jasmijn weer over hem heen, nog steeds diep in haar stotend. Ineens voelde Jasmijn iets hards tegen haar billen en plotseling wist zij wat er komen ging. Mijn God, kon zij dat allemaal doorstaan? Met een harde stoot, schoot er een andere pik in haar achterste, terwijl Farid haar nog steeds in haar kutje ramde. Twee pikken tegelijk in haar, met daartussen een dun wandje. Zij schreeuwde, huilde en kreunde toen zij het gewicht van de man achter haar voelde. Ze kon nu werkelijk geen kant meer uit. Mannen om haar heen lachten luid en klapten in hun handen, het was niet te geloven. Ineens kreunde Farid luid en riep.

“Ik spuit je hele kut vol vuile slet,” en hij liet zijn zaad rijkelijk vloeien. Daarna riep hij luid; “de volgende!”

Iedereen lachte maar was ook zeer opgewonden door deze voorstelling en allemaal stonden ze te wachten op hun beurt. Degene die haar van achteren had genomen verwisselde plaats met Farid en begon haar kutje te rammen. Van achteren werd de plaats direct ingenomen door de volgende. En handen overal. Op haar borsten, in haar haren, in haar oren. Ineens werd haar hoofd ruw naar de zijkant gedraaid en daar was weer een andere pik die diep in haar keel doordrong. Mijn God, zij ging flauwvallen. Heel langzaam gleed zij van de wereld maar niet lang. Ineens kreeg zij een emmer ijskoud water over zich heen en iemand sloeg haar heel hard in haar gezicht. De man achter haar kwam grommend klaar en ging van haar af. Een andere man begon haar ruw op haar billen te slaan terwijl zijn harde penis al tegen haar aan drukte. Deze riep.

“Kon je er niet inkomen sultan?” Geef eens een dikke kaars. Iemand bracht een kaars en de man probeerde deze bij haar naar binnen te stoten en Jasmijn voelde haar bloed stromen.

“Draai haar om, dan maken we haar klaar voor de sultan,” riep hij. Ruw werd Jasmijn omgedraaid en de kaars werd nu tegen haar kutje aangedrukt. Iedereen kwam er omheen staan en riep. “Duwen! Stoten! Rammen! Sla hem erin!”

En inderdaad, het werd duwen, stoten en rammen en werd de kaars in haar kutje geramd. Dieper, steeds dieper. Ook hier voelde Jasmijn haar bloed vloeien, maar langzaam maar zeker verdween de kaars in haar gleuf. De sultan had zijn broek al laten zakken en met een grote sprong was hij boven op Jasmijn. Met een kreet en een harde stoot was hij ineens in haar. Hij beukte erop los als een gek, opgezweept door de omstanders. Jeetje, dat was nog eens een goed plan van hem geweest, hij genoot hiervan met volle teugen. Met een diepe dierlijke kreet trok hij zijn penis uit haar en een dikke straal sperma spoot hij over Jasmijns gezicht. Alle mannen klapten luid in hun handen en juichten.

“Ga je gang mensen, het is een nu een heerlijke kut, zelfs een kameel kan hem er nu in krijgen,” schaterde de sultan. Nou, de mannen stonden in de rij en het spel ging door. Van achteren, van voren en haar mond, alles werd keer op keer gevuld, tot zelfs de emmers water haar niet meer bij bewustzijn konden houden.

Toen Jasmijn haar ogen weer opensloeg, was de dagenraad al lang aangebroken en lag zij in haar bed. Ze voelde zich geradbraakt en gekneusd aan alle kanten en bij de herinnering aan de afgelopen nacht, brak zij weer in een hysterische huilbui uit. Sushi kwam gehaast aanlopen en nam Jasmijn in haar armen.

“Kom maar hier kleintje, wat vreselijk wat ze je hebben aangedaan. Rustig maar, kom maar bij Sushi. Laat me je eens bekijken,” zei Sushi en trok de dekens van Jasmijn af. Sushi zag dat Jasmijn overal gekneusd was en diep medelijden overspoelde haar.

“Dit is te vreselijk voor woorden. Zoiets heeft de sultan nog nooit gedaan dus laten we maar hopen dat dit geen nieuw tijdverdrijf voor hem gaat worden. Kom schatje, ontspan je maar, Sushi zal jou eens verwennen.”

Op dat moment boog Sushi zich tussen Jasmijns benen en begon zachtjes haar clitje te likken.

“Oh…, auw…,” kreunde Jasmijn.

“Stil liggen schatje,” zei Sushi en ging rustig verder. Faaz die binnen was gekomen, was ondertussen aan het hoofdeinde gaan staan en begon heel zachtjes Jasmijns borsten te strelen.

“Oh…,” kreunde Jasmijn opnieuw.

“Laat het maar over je heen komen liefje, je mag geen afkeer van seks krijgen, wij zullen het weer goed maken voor je,” zei Sushi. Jasmijn werd langzaam weer nat en gromde zachtjes door haar tranen heen.

“Stil maar meisje, wij zullen je helpen,” zei Sushi en ging weer verder met likken en sabbelen. Sushi liet haar tong weer over het clitje van Jasmijn glijden en begon haar heel snel te likken.

“Oh…, ah…,” kreunde Jasmijn en haar allereerste orgasme overspoelde haar en deed haar de pijn vergeten. Duizelig als ze was, werd Jasmijn door de vrouwen naar het dagverblijf gebracht, waar zij werd neergelegd op een groot kussen. Het was rustig in de harem. De meeste vrouwen waren op dit moment van de dag in de tuinen en bij het zwembad.

“Doe maar rustig aan vandaag, we zullen je eten brengen en je straks heerlijk wassen. Misschien kun je ook wat gaan zwemmen straks na het eten,” zei Faaz, en verdween.

Jasmijn doezelde weg en bedacht hoe fijn het was wat de vrouwen met haar deden. Veel fijner dan de ervaringen met mannen tot nu toe. In haar fantasie zag ze Sushi aan haar spleetje likken en blosjes verschenen op haar wangen. Zou zij zoiets kunnen doen? Zou zij durven vragen aan Sushi of Faaz of Beth of zij dat ook eens mocht proberen? Daar kwam Faaz aan met heerlijke gerechten en Jasmijn deed zich daaraan volop tegoed. Faaz bleef bij haar zitten en Beth en Sushi kwamen weldra, blij als ze waren dat Jasmijn er toch nog zo goed doorheen gekomen was. Na het eten boog Jasmijn verlegen haar hoofd en zei: “Wat jullie met mij deden, vond ik zo ontzettend fijn, dank jullie wel. Maar denken jullie dat ik ook eens zoiets kan proberen bij jullie?”

Voorzichtig richtte zij haar hoofd op om de anderen aan te kijken. Deze zaten allemaal met een brede glimlach naar haar te kijken.

“Wel, veel anders is hier niet te doen he?” Lachte Sushi. “Kom, laten we gaan zwemmen, en ja hoor, natuurlijk mag jij dat bij ons ook proberen. Graag zelfs, en wanneer je maar wilt.”

De dames liepen naar het zwembad waar ze zich alle vier in het weldadige koele water lieten zakken. Zich niets van de anderen aantrekkend, bleven ze bij elkaar als gezworen vriendinnen. Jasmijn keek eens om zich heen en zag allerlei lesbische taferelen om zich heen en weer voelde ze zich vreemd opgewonden worden. Hoe was het mogelijk, vroeg ze zich af. Ze wist hier niets vanaf toen ze binnenkwam en nu leek het wel of alles alleen daarom draaide. Ze zwom dicht tegen Sushi aan en streelde verlegen haar haar. Sushi liet het toe en lag haar hoofd tegen de volle borsten van Jasmijn. Loom stonden ze zo in het water. Beth en Faaz op een meter afstand.

“Sushi,” zei Jasmijn, “mag ik nu aan je borsten zitten?”

“Natuurlijk meisje,” zei Sushi. Jasmijn pakte heel voorzichtig de borstjes van Sushi vast in haar kleine handjes. “Mag ik ze likken?”

“Natuurlijk schatje,” zei Sushi. Jasmijn bukte zich en sloot haar mondje om een tepel van Sushi ’s borst.

Faaz en Beth stonden vol bewondering te kijken. Zachtjes likte en knabbelde Jasmijn aan Sushi ’s tepels.

“Faaz, Beth, mag ik ook aan jullie tepels likken,” vroeg Jasmijn nu wat brutaler. Faaz en Beth kwamen direct naar haar toe met de borsten fier en uitdagend omhoog. Jasmijn likte voorzichtig aan de tepels van Faaz en toen van Beth en ze zei: “Oh…, ik krijg alweer zo’n opgewonden gevoel.”

“Wel,” zei Beth, “wij zijn voor je beschikbaar, net zoals jij dat voor ons was, dus ga je gang en zeg maar wat je wilt.”

“Mag ik echt overal aankomen bij jullie,” vroeg Jasmijn en de dames knikten gretig.

“Ik weet niet eens hoe ik er zelf daar uitzie en nu kan ik dat bij jullie bekijken,” zei Jasmijn heftig blozend. Alle drie kwamen nu dicht tegen Jasmijn aanstaan en Jasmijn was degene die de drie anderen betasten aan de borsten. Ze likte, knabbelde en beet zachtjes aan de zes tepels en vroeg: “Vinden jullie dat ook zo prettig?” Weer knikten ze alle drie. Ze kneep en bevoelde de borsten en het voelde zeer aangenaam.

“Mag ik ook zien hoe jullie er van onderen uitzien, en mag ik ook daar voelen,” vroeg Jasmijn. Als op bevel waadden de drie dames naar de kant van het zwembad en gingen op de rand liggen met hun benen wijdt uit elkaar. Jasmijn liep mee en bleef in het water voor de drie opengestelde kutjes staan. Bij Sushi streek ze de verwarde haardos weg en met haar duim en wijsvinger kneep ze in de schaamlippen. Sushi reageerde direct met gekreun zodat Jasmijn aangemoedigd overstapte naar Faaz. Ook daar woelde ze door de haardos en streelde de schaamlippen. Faaz zei: “volgens mij ben je de meest geile meid van ons allemaal, weet je dat.”

Hierna liep Jasmijn naar Beth en vond ook daar al spoedig de schaamlippen. Sushi riep: “He, nu ik weer kleintje, kom eens hier.” Jasmijn liep weer naar Sushi en had nu de sterke behoefte alle drie de spleetjes tegelijk te bewerken. Jammer dat ze maar twee handen had.

“Voel eens naar de opening,” zei Sushi en Jasmijn ging gretig op zoek. Per ongeluk raakte ze de clit van Sushi en Sushi reageerde met een schok.

“Heb ik je pijn gedaan,” vroeg Jasmijn. “Nee, gekke meid, je raakte zojuist het meest gevoelige plekje van een vrouw.”

“Oh, zit dat daar, hier,” en Jasmijn zocht het knobbeltje.

“Ja, oh… ja,” fluisterde Sushi.

“Wat gebeurd er als ik je daar blijf strelen,” vroeg Jasmijn.

“Dan mijn schatje, krijg ik een orgasme.”

“Wat is dat, een orgasme,” vroeg Jasmijn.

“Oh, lief sletje, een orgasme, klaarkomen, een gevoel van totale bevrediging. Toe, streel me daar, zet je vinger op het knobbeltje en blijf wrijven.”

Jasmijn plaatste haar vingers op het knobbeltje en stond er zowat met haar neus bovenop van nieuwsgierigheid. Ze draaide kleine rondjes op het knobbeltje zonder het los te laten en merkte dat Sushi lag te kronkelen als een slang.

“Stop,” riep Faaz, “nu ik, doe maar hetzelfde als bij Sushi.”

Jasmijn liep naar Faaz en zette haar vingers op de clit en begon zachtjes te strelen. Ook Faaz begon te kronkelen en Jasmijn liep over naar Beth. Brutaler nu geworden, probeerde ze het knobbeltje te pakken. Beth raakte in alle staten en riep schor: “Je leert vlug kleintje, ga maar door.”

Jasmijn pakte het clitje nu vast tussen haar duin en wijsvinger en begon er zachtjes aan te trekken waardoor Beth direct een orgasme kreeg.

“Doorgaan, doorgaan alsjeblieft, ja…, trekken, trekken, oh…!”

Jasmijn liep weer terug naar Sushi nu Beth bevredigd was en zocht het clitje weer op. Voorzichtig waagde ze het om er met haar tong voorzichtig over te likken en Sushi fluisterde: “Durf het eens er nu mee te stoppen, ik krab je de ogen uit slet.”

Jasmijn, heftig opgewonden, likte door en probeerde het knobbeltje naar binnen te zuigen wat een zeer heftige reactie losmaakte bij Sushi.

“Ja schat, zuigen, zuigen, harder, zuig hem zo hard mogelijk, ja, ja, ja, ja… ah…!”

Ook Sushi was nu bevredigd en Jasmijn voelde zich heftig opgewonden. Haar tepels stonden recht overeind en ze was helemaal nat en week. Ze liep door naar Faaz en greep deze met haar hele hand bij haar spleet. Faaz zei: “Zoek de opening kleintje, daar waar een man zijn pik naar binnen schuift. Je voelt het zo, het is erg nat.” Jasmijn zocht voorzichtig en vond het kutje direct.

“Stop je vingers en in en beweeg dan heen en weer,” zei Faaz. Voorzichtig stopte Jasmijn er een vinger in die in het niets verdween. Ze stopte er twee, drie, vier vingers in en bewoog heen en weer. Faaz gilde het uit en stamelde: “Geen man kan daar tegenop, ga door geil mormel. Jasmijn bleef bewegen en steeds harder in en uit. Toen was het ook met Faaz zo gebeurd en met een gil kwam zij klaar. Vol bewondering bekeken de drie vrouwen Jasmijn en Faaz zei: “Alsof ze nooit iets anders gedaan heeft, dat geile kreng, kom meiden, we pakken ze terug.”

Alle drie sprongen ze in het zwembad en tilden Jasmijn op de kant. Weer overal handen en vingers en tongen, maar nu vond Jasmijn het helemaal niet erg. Vingers en tongen in haar spleetje, over haar tepels, in haar oren, over haar clitje. Heftig bevend en trillend kwam zij klaar en ze zoende de drie vrouwen uitbundig. Beth hield haar hoofd vast en opende met haar lippen Jasmijns mond om haar tong te zoeken. Weer een nieuwe sensatie en weer een explosie in haar buik. Ze kon er blijkbaar geen genoeg van krijgen en uit zichzelf gaf ze Faaz en Sushi ook een lange tongzoen. Vrienden voor het leven. “Toch,” zei Sushi tegen Jasmijn, “hebben we iets verzonnen dat de penis van een man kan vervangen voor onze spelletjes.”

“Ja,” zei Beth, “we hebben heerlijke langwerpige vruchten zoals bananen die we bij elkaar kunnen inbrengen. Daarna kunnen we ze bij elkaar oppeuzelen.”

“Hé, ja,” zei Faaz, “zullen we dat vanavond gaan proberen? Nu gaan we lekker luieren en van de zon genieten.” En dat is precies wat ze gingen doen. Geheel naakt naast elkaar liggen ze in de zon te soezen tot het avondeten werd geserveerd.

Overheerlijke spijzen waren er in overvloed en heldere, koele drankjes. Als dessert heerlijke koele vruchten waaronder ook. Bananen. Met z’n vieren zaten ze in een hoekje te eten en Beth pelde heel voorzichtig een banaan, maar op zo’n geile, doordachte manier dat de overige drie naar haar keken. Beth ontdeed de banaan tergend langzaam van zijn schil en pakte de hem toen met beide handen beet. Voorzichtig begon zij aan de bovenkant te likken en deze in en uit haar mond te schuiven. Alle vier barstte ze in lachen uit maar de sfeer was alweer gezet. Beth hield de banaan in een hand en met de andere begon ze deze te strelen en te likken.

“Schaamteloze snol,” schold Faaz haar uit en begon ook haar banaan te pellen. Daarna stak ze de banaan tussen haar borsten en bewoog hem op en neer. Allemaal restjes banaan bleven tussen haar borsten zitten en ze zei: “Lik dit even weg Jasmijntje.”

Sushi nam een perzik en brak hem in tweeën. “Kijk dan, net een overrijp, geil kutje.” Ze nam een hapje en liet het sap heel sensueel uit haar mond stromen. “Nu jij Jasmijn, hier heb je een komkommer, wat zou je daar mee kunnen doen denk je.”

Jasmijn keek verschrikt en zei: “Dat heb ik ervaren bij de sultan en dat doet vreselijk pijn.”

“Ja sorry,” zei Sushi, “daar had ik aan moeten denken maar weet je, als het juist gebeurd, doet het helemaal geen pijn maar beleef je daar net zo veel genot aan als wat we daarnet deden in het zwembad.”

“Meen je dat nou,” vroeg Jasmijn een beetje wantrouwend.

“Jazeker, vertrouw ons maar,” zei Sushi. “Straks zullen we het je bewijzen.”

Toen iedereen voldaan was, trokken de meeste vrouwen zich terug in hun verblijven. Faaz, Jasmijn, Sushi en Beth bleven lui op de kussens liggen totdat Beth riep: “Kom dames, we hebben nog een afspraak.”

Faaz, Sushi en Beth stonden op en gingen naast Jasmijn zitten.

“Blijf jij maar lekker liggen schatje, we gebruiken jou daar wel voor,” zei Beth. Langzaam begonnen ze Jasmijn te strelen met langzame draaiende bewegingen. Jasmijn werd er heerlijk loom van totdat de dames zich met haar borsten gingen bemoeien. Twee begonnen er aan haar borsten te likken en te zuigen en de derde begon haar clitje op te zoeken en te likken. Heel tergend langzaam om het genot zo lang mogelijk te laten duren en om Jasmijn zo nat mogelijk te maken. Ineens voelde ze zachtjes trekken aan haar clitje.

“Zo deed je dat bij mij vanmiddag,” hoorde ze fluisteren. Iemand beet in haar tepel en zei: “En dat deed je bij mij vanmiddag. Word je daar niet geil van meisje, voel eens hoe nat je wordt sletje.”

Jasmijn voelde een vinger bij haar naar binnen glijden die zachtjes op en neer bewoog. Ze vond het heerlijk, zalig, en ze wilde niet dat ze zouden stoppen.

“Niet stoppen, alsjeblieft, niet stoppen, doe alles wat je wilt met me. Maar stop asjeblieft niet.”

“Goed zo,” hoorde ze fluisteren. Nog steeds overal vingers en tongen, oh… wat heerlijk. Ineens voelde zij iets zachts langzaam naar binnen schuiven en ze wist dat het een banaan was. Even voelde ze angst maar het was te lekker om er bang voor te zijn. Langzaam gleed de zachte banaan in en uit haar kutje en het was totaal genot. Luid begon ze te kronkelen en te hijgen. Plotseling waren de handen en monden van haar af en de banaan werd er uitgehaald.

“Zo gemakkelijk kom je er niet vanaf,” zei Beth, “dat was de afspraak niet. Kom, we gaan naar mijn slaapkamer en we nemen vier bananen en vier komkommers mee.”

Alle vier begaven ze zich naar Beth ‘s vertrekken.

“Oké.” Zei Beth. “Ik ben vanavond de baas. Allemaal zitten nu, in een kringetje,” zei Beth. “Benen wijdt. Kijk nu wat ik doe, en jullie doen het na.”

Beth begon haar borsten te strelen en iedereen deed haar na. Ze streelde en kneep in haar tepels. Ze stak haar vingers in haar mond om ze nat te maken en streelde opnieuw haar tepels. Weer stak ze haar vingers in haar mond en langzaam liet ze haar vingers naar beneden afdalen. Voorzichtig stak ze een vinger in haar kutje en de drie andere vrouwen deden haar na. In en uit en in en uit.

“Nu de clit, maar niet klaarkomen,” zei Beth en allemaal begonnen ze hun clit te strelen. De temperatuur steeg voelbaar en opgewonden blosjes verschenen op de vier gezichten. “Nu pakken we de banaan en steken hem er voorzichtig in” zei Beth en voegde de daad bij het woord. De vier vrouwen bewogen langzaam de witte sappige vrucht in hun spleetjes. Jasmijn rolde van genot achterover maar bleef de banaan bewegen.

Al gauw was er hevig gekreun en Faaz kwam steunend klaar als eerste, gevolgd door Beth en Sushi. Door het samentrekken van de spier in de kutjes, braken de vruchten af en bleven er stukken in de kutjes zitten.

“Nou, was dat leuk?” Zei Beth. “Nou zitten we alleen nog met banaan gevulde kutjes en dat moet er uit. Kom Jasmijn, lik ons eens leeg.”

Jasmijn kroop naar Beth en zette haar mond op haar kutje. Langzaam begon ze de restjes banaan er uit te zuigen en op te eten. Faaz en Sushi waren al met elkaar bezig en al vlug waren de dames weer opgewonden. Na dat de restjes banaan waren verwijderd, lagen de vier dames op en over elkaar heen en was het een gelik van jewelste. Het duurde weer niet lang voordat de orgasmen weer spetterend explodeerde.

“En nu,” zei Jasmijn, “ga ik echt naar bed, ik ben uitgevloerd. En voor ik ga slapen wil ik nog even zeggen dat ik overgelukkig ben dat ik hier terecht ben gekomen.”

Ano&Niem

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *