Wie is Lucia Donckers

()

Enkele dagen na haar avontuur met de ‘warme bakker aan huis’, tijdens een schoonmaak beurt, besloot Britt om het kleine bureeltje van haar man wat op te ruimen. Harry was een informaticus, maar had weinig zin voor orde. Zijn boeken en documentatie slingerden overal rond maar hij haatte het dat zij zo nu en dan orde wilde scheppen in zijn kleine ruimte. Hij beweerde dat hij niets meer kon terugvinden wanneer zij had opgeruimd. Ditmaal was hij er echter niet.

Ze begon met het rangschikken van rondslingerende boeken, het in orde brengen van zijn bureau en de computer tafel. Op zijn bureau lagen tientallen vellen papier verspreid die zij achteloos begon bijeen te rapen. Plots werd haar aandacht getrokken op een getypt blad dat een titel droeg in grote karakters: “CINEMA”.

Ze telde enkele vellen die blijkbaar deel uitmaakten van hetzelfde onderwerp en de nieuwsgierigheid bracht haar ertoe om te beginnen lezen, nadat ze had plaats genomen in de luxueuze bureauzetel.

CINEMA…

Ik kende Lucia Donckers sinds enkele weken. Zij telde 33 lentes, was beslist geen schoonheid, maar haar fysieke uitstraling maakte haar niettemin aantrekkelijk voor tal van mannen. Pikzwarte haren omkransten een ovaalvormig gezicht met diepliggende grote bruine ogen. De mysterieuze ondoorgrondelijke blik, het korte neusje, de sensuele mond gevormd door twee volrode dikke lippen, puur natuur, gaven haar een sensueel aura, duidelijk versterkt door een tamelijke grove hese stem. Nochtans leek deze slanke vrouw, gekleed in een sober donker mannelijk kostuum dat haar vrouwelijke attributen volledig verborg, eerder op een figuur uit de Adams Familie. Vanaf onze eerste ontmoeting had ik mij in haar aanwezigheid altijd onzeker gevoeld want die donkere ogen met die doordringende blik bezorgden mij kippenvel.

Zij was een gecultiveerd persoon en werkte als privé secretaresse in een multinationaal bedrijf. Het was een plezier om met haar te discuteren, maar ondanks de onschuldige inhoud van onze gesprekken, bleef de atmosfeer altijd elektrisch geladen. Ik had haar al verschillende malen getroffen en het scenario van deze speciale ogenblikken bleef ongewijzigd. Bij iedere nieuwe ontmoeting kreeg ik nochtans de indruk dat de intensiteit van een onmiskenbare seksuele spanning tussen ons aangroeide, al bleef dit voor de omgeving verborgen. De personen die ons kenden in de stamkroeg waren zich niet bewust van dit fenomeen.

Ik begreep mijzelf niet meer. Ik was gelukkig gehuwd en ik zocht beslist geen buitenechtelijk avontuur. Dit belette echter niet dat zij meer en meer deel uitmaakte van mijn dromen en fantasieën. Onze ontmoetingen bleven echter gestoeld op het resultaat van het toeval.

Maar, er gebeurde wat waarschijnlijk in de sterren stond geschreven.

Het begon op een zonnige dag in juni. Tijdens die vrije namiddag bezocht ik mijn stamkroeg en genoot er van een lekker biertje in gezelschap van vrienden, toen zij plots in de deuropening verscheen. Niets ongewoon. Ze droeg het gebruikelijke zwart kostuum en haar uitstraling was even geheimzinnig, intrigerend als altijd. Ik vond dat dit uitdrukkingsloos gezicht ditmaal iets meer warmte uitstraalde. De ogen glinsterden eigenaardig en er speelde een klein, haast onmerkbaar glimlachje om haar mondhoeken. Dit was ongewoon.

Ze nam links van mij plaats op het barkrukje en bestelde een bier zonder mijn blik echter los te laten. De gebruikelijke intensiteit bouwde zich bliksemsnel op en ik voelde het als een stroomstoot doorheen mijn lichaam voeren. Ik besefte dat er iets veranderd was. Zij lachte mysterieus en vroeg met die hese stem of ik zin had in een film. Ik kon mijn oren niet geloven. Had ik haar wel duidelijk verstaan? Die blik bevestigde het nochtans. Nooit had ik een dergelijk voorstel verwacht. Fantasieën worden immers zelden werkelijkheid!

Ik ben een persoon met principes en één ervan is trouw blijven aan je echtgenote. Het idee, dat er nooit een tweede kans zou komen indien ik nu weigerde, liet me twijfelen. Niet lang echter, want een vrouw als Lucia liet je niet wachten en ik aanvaardde met een hoofdknik deze veelbelovende uitnodiging. Zij glimlachte schalks en besliste meteen dat het tijd was om te vertrekken! Zij had alles gepland. Zij wou de erotisch getinte film “showgirls” zien!

Wij verlieten de kroeg en het gefluister in onze rug. We lieten mijn wagen op de parking tegenover de kroeg en wandelden hand in hand naar de bioscoop, alsof we een koppel waren. Nochtans hadden we elkaar nooit eerder aangeraakt.

Tien minuten laten kocht ik de toegangskaartjes en we werden naar een grote zaal geleid waar ik weinig bezoekers bespeurde. Plots verdacht ik haar ervan dat dit niet haar eerste bezoek was. Zonder aarzelen trok zij me mee naar het midden van de bijna lege zaal. Wij namen plaats aan de linkerkant van de gang, zij links van mij. We spraken geen woord, maar hielden handjes vast. Het leek een eeuwigheid voordat de lichten doofden en het grote scherm oplichtte. De projectie van het voorprogramma begon.

Op dit ogenblik vroeg ik mij af wat ik aan het doen was. Lucia was allesbehalve de ongenaakbare koude zakenvrouw die ik tot dan toe had gekend. Zij boog zich naar mij toe en fluisterde hees.

“Ben je klaar voor een uitzonderlijke ervaring?”

Ik knikte bevestigend en mijn ganse lichaam voelde zich plots zeer koortsig aan. Was ik aan het dromen? Zij deed haar vest uit en legde die dwars over haar knieën. Na enkele ogenblikken schoof ze dichterbij en wreef haar zijkant tegen mijn linker arm.

Na enkele publiciteitspots en een korte pauze waarin een verkoopster ijsjes probeerde te verkopen, startte de hoofdfilm. Wij bleven stilzwijgend tegen elkaar geleund naar het scherm kijken. Na korte tijd veroorzaakten de prikkelende scènes op het witte doek storingen in mijn hormonenspiegel. Ik voelde hoe mijn prikkel barometer begon te reageren. Zij schoof dichterbij en fluisterde met rauwe stem in mijn oor, nadat ze zachtjes in het lelletje had gebeten:

“Geniet van ieder moment, maar zeg niets.”

Ik bemerkte plots de beweging van haar vest op haar knieën. Haar benen spreidden zich langzaam en haar linkerhand gleed onder de vest. Ik droomde niet: zij wreef zichzelf tussen haar benen! Ik keek naar haar gezicht en ik had deze ogen nooit zo zien glinsteren. Haar lippen waren lichtjes vaneen en vochtig. Haar ademhaling ging onregelmatig.

“Streel mijn borsten”, hijgde ze.

Ik sloeg mijn arm om haar schouder. Nooit voordien was ze zo dichtbij geweest. Zij droeg een witte bloes zonder bh en ze had voordien al de twee bovenste knoppen geopend. Voor de eerste maal zag ik de welving van haar borstjes die zich op en neer bewogen op het ritme van haar ademhaling. Mijn hand beroerde voor de eerste maal deze blanke heuvels en mijn gretige vingers vonden de rechtopstaande tepels.

“Knijp harder,” smeekte ze mij. Ik zag dat het tempo van de bewegingen onder de vest versnelde, terwijl ik als een gehoorzame slaaf haar vleesheuvels harder kneedde, spelend met die stijve tepels die beslist anderhalve centimeter lang werden. Ze draaide zich naar mij toe, me meer ruimte biedend om haar bovenlichaam te kunnen bewerken. Haar ademhaling versnelde en ik kreeg angst dat de weinige toeschouwers achterin het konden horen.

Haar gezicht wendde zich tot mij, mond lichtjes geopend en ik aanvaardde deze uitnodiging zonder tegenstribbelen. Zij was werkelijk heet. Haar vochtige lippen en gladde tong drongen zich in mijn mond om er een erotisch duel te beginnen. Ons speeksel vermengde zich en het droop langs onze mondhoeken. Nog nooit had ik zo gekust, nog nooit werd ik zo gekust. Dit was pure hartstocht. Ik voelde de spanning tussen mijn benen stijgen, maar mijn genotstaaf zat er zonder erbarmen gevangen. Haar dijen spreidden zich verder vaneen en ik liet snel mijn rechterhand zakken onder die vest, op zoek naar haar intimiteit. De ritssluiting was geopend en haar hand zat volledig in haar slipje. Ik kuste haar nog heviger, met een oog omlaag, proberend haar gesteun te dempen. Onze lippen folterden elkaar meedogenloos, de tanden botsten tegeneen en de tongen omcirkelden elkaar als twee slangen in een paringsdans, de seksuele spanning tot ongekende hoogten opdrijvend. Zij belette nochtans de toegang van mijn gretige vingers tot haar vochtig kanaal om daar de zwoegende middelvinger te vervoegen die heftig tussen de twee gezwollen lippen bewoog. Ik kon niets zien, maar voelde dat zij de rand van het nietig slipje had terzijde geschoven en ik raakte even een paar dikke lellen aan en een hard trillend knopje bovenaan. Ze weigerde echter mijn hulp en wreef zelf gretig over dat bobbeltje. Ik wilde mijn pogingen om in deze hete vulkaan binnen te dringen niet opgeven, maar zij hijgde blijkbaar verstoord:

“Knijp mijn borsten, snel, ik wil het op deze manier.”

Ik was diep ontgoocheld en gefrustreerd. Ik wilde haar zelf bevredigen terwijl zij wat meer aandacht besteedde aan mijn overspannen orgaan, maar ik wilde zeker de spelbreker niet zijn. Ik trok mijn hand terug en begon met beide haar bovenlichaam te bewerken. Zij ademde moeilijk maar ik was woedend en ik kneep echt hard in haar gezwollen tepels. Ik deed haar pijn, maar zij scheen dit te waarderen en steunde nog luider. Haar hand bewoog sneller, terwijl ze haar benen tot het uiterste spreidde,

waardoor haar vest op de grond gleed. Dat stoorde ons niet meer. In het zwakke licht keek ik als gehypnotiseerd naar het prikkelende schaduwenspel tussen haar benen. Zij beet me in de lip, zo hard dat het bloedde en ik liet haar doen, wetend dat het geen zin meer had om te stoppen. Haar onderlichaam begon hevig te trillen en zij kreunde.

“Harder, doe mij pijn…Dat is zo lekker”.

Zij smeekte om meer pijn, drukte haar borsten dichter in mij richting. Ik hoorde nu duidelijk het soppend geluid veroorzaakt door haar onzichtbare vingers. Ik kneep harder waarop ze echter verrukt reageerde door wederom in mijn onderlip te bijten. Haar mond was nu bijna opengesperd, haar ogen gesloten. Plots trok ze haar bezige hand terug, hief haar achterwerk even omhoog en met beide handen schoof ze haar broek zo ver ze kon langs haar benen omlaag tot onder de knieën, die ze meteen tot het uiterste naar buiten spreidde. Ik zag nu voor het eerst dat nietige stukje witte stof tussen haar benen. Haar linkerhand trok brutaal de rand van het vochtig slipje naar buiten, terwijl de andere terug in een dichte haarbos verdween. Ik kon vaag zien hoe de middelvinger het lustcentrum binnendrong vooraleer er als een razende tussen de twee met bloed gevulde intieme lippen op en neer te glijden, het uiterst gevoelige kleine knopje even aan te raken om vervolgens volledige cyclus te hervatten, het tempo alsmaar opdrijvend. Het soppende geluid wees erop dat ze enorme hoeveelheden vocht moest afscheiden, maar ik vreesde dat er voor de personen achter in de zaal geen twijfel meer mocht over bestaan over onze werkzaamheden.

Zij was nu heel dicht bij het einde. Ze hijgde ongecontroleerd en ik had alle moeite om mijn mond op de hare te houden. Ze leek wel een tijgerin en ik vreesde dat ze mijn lip zou afbijten. Ik was tot het uiterst geprikkeld, maar ik kon weinig doen om me van deze kwelling te verlossen. Mijn linkerarm lag nog steeds om haar schouder met de hand diep in de halsuitsnijding, de linkerborst omvattend en hard knedend.

Mijn rechthand lag nu tussen mijn eigen benen en probeerde er de keiharde bobbel de nodige attentie te verlenen die tot de ontspanning moest leiden, maar het maakte mijn toestand alleen nog erger. Ik wist dat enkele goedgeplaatste aanrakingen in deze gevoelige zone een hevige explosie zouden veroorzaken met de rampzalige gevolgen van dien. Ik zag haar onderlichaam heftiger bewegen en haar buik begon plots te schokken. Haar bovenlichaam boog zich naar voor en met een laatste tempoversnelling kondigde zij het onvermijdelijke aan. Ik bedekte snel haar opengesperde monde en beet ditmaal zelf op haar onderlip terwijl ik haar borst genadeloos tussen mijn sterke vingers kneep. De vulkaan kwam tot eruptie. Haar onderbuik schokte wild in spasmen, evenals haar bovenlichaam dat door het heftige orgasme naar voren werd gestuwd. Ze trok automatisch de knieën op en de dijen sloten zich als een bankschroef om haar hand. De trillingen verzwakten en een paar minuten later leunde ze achterover, met een voldane uitdrukking op het bezwete gezicht. Ze trok de hand terug en wreef de met slijm bedekte vingers even onder mijn neus. Ik rook de flauwe muskusgeur en ik stond nu zelf op ontploffen.

Ze was er zich van bewust en het scheen haar te amuseren. Zij duwde mijn hand terzijde en knoopte haar bloesje weer dicht. Dan boog ze zich voorover, schoof het slipje op de juiste plaats en trok haar broek terug omhoog.

“Dat was pas lekker…” Meende ze glimlachend, een zeldzaamheid, maar ik begreep meteen dat daarmee het seksuele intermezzo beëindigd was. De volgende woorden hielden echter een andere belofte in.

“Nu kunnen we bij mij thuis gaan.”

Wat een meid. Zij had werkelijk alles tot in de puntjes geregeld. Dit hier was voor haar slechts een aperitief geweest.

“Of heb je iets anders voor?” vroeg ze met een nietszeggende blik. Wat kon ik antwoorden? Na wat ik meegemaakt had wist ik dat ik meer wilde.

“Goed dan, laten we gaan.”

We vertrokken in de duisternis, zonder de erotische scènes op het scherm nog een blik waardig te gunnen, achtervolgd door enkele schunnige opmerkingen. We haastten ons naar de plaats waar ik mijn wagen had gelaten. Met krijsende banden nam ik verwachtingsvol de richting van een nieuw avontuur. Dit is echter stof voor een ander verhaal.

Britt staarde vol ongeloof naar dit relaas. Had Harry dit geschreven? Ze kon het niet geloven. De tekst was niet ondertekend, dus het kon ook een op internet gekopieerd verhaal zijn. Zij legde de vellen terug op het bureau en hervatte nadenkend haar werkzaamheden.

Britt

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *