Interview met Anja

()

Beste lezer,

Vandaag heb ik wel een erg speciale missie. Ik interview de ‘baas’ van de site.

Anja is de weduwe en erfgename van Tania Boogaerts (Tania B) en zorgt voor het financiële aspect van uw site. De aanleiding is de introductie van dit blog.

Beste Anja, je hebt mij een soort Godsgeschenk gegeven door mij voor dit gesprek uit te nodigen in je nieuwe optrekje in het Noordoosten van Londen. Je woont hier prachtig. Waarom emigreren?

Zoals je weet is Tanja kort na het oprichten van de site overleden. Voor ik met Tania trouwde had ik drie kinderen met mijn gewezen echtgenoot. De kinderen zijn ondertussen allemaal afgestudeerd en twee van hen hebben samen een zaak hier in de buurt opgestart. Het verdriet om Tania kan ik het best wegdrukken in gezelschap van de kleinkinderen en daardoor kan ik jou met plezier hier gastvrijheid bieden.

Esmeralda: Mis je Vlaanderen niet?

Ja, natuurlijk mis ik Vlaanderen, of eerder België. Ik ben opgegroeid in Vlaanderen, getrouwd en kinderen gekregen in Wallonië waar ik met mijn ex een hotel uitbaatte.

Later ben ik dan gescheiden om met Tania te trouwen en gingen de kinderen in Leuven naar de universiteit. Nu ben ik hen met alle plezier naar hier gevolgd en ben hier ook gelukkig. Mijn oudste is dan weer een echte wereldburger en ik bezoek hem iedere keer hij bij een nieuw internationaal project betrokken is.

Waar is de tijd dat Ierland voor ons een ‘wereldreis’ was. Maar ooit komt de tijd dat ik terug definitief naar Vlaanderen, naar Tania kom. Een hart heeft twee kamers die samen horen.

Esmeralda: Waarom is Tania indertijd met de site begonnen?

Tania kon zich niet meer vinden in wat de redactie van de site waar ze gewoonlijk publiceerde ‘beleid’ noemen. Haar voornaamste kritiek was dat er gewoon geen regels waren dan diegene die de redactie op het moment dat het hen uitkwam ‘a la carte’ bepaalde om daarna vlug te vergeten, of zonder inspraak, te schrappen, te wijzigen of gewoon te negeren. Dictatuur kenmerkt nog het best het beleid van de betrokken site. Ik volg nog een beetje wat er gebeurt en het is kenmerkend dat de redactie al jaren ‘achter de schermen werkt’ aan vage beloftes over grootse plannen waar je nooit iets van ziet. Als ik dan merk hoe My soms op eenvoudige vraag van een paar leden 4Fingers aanpast, kan ik haar daarvoor alleen maar dankbaar zijn. Zij ‘doet’ concreet op haar eentje meer dan een hele redactieploeg ‘belooft.’ Ook wat jij meestal in alle stilte achter de schermen doet is onontbeerlijk voor de site.

Esmeralda: Waarom heb je zolang gewacht om de blog van Tania hier online te zetten?

Tania heeft tot het laatste geloofd dat ze haar ziekte zou overwinnen en heeft een paar weken voor haar overlijden nog de basis gelegd voor de publicatie van een boekje met haar verhalen. Haar dood heeft de publicatie wat vertraagt en we hebben gewacht tot de eerste druk praktisch uitverkocht is voor we alles hier gratis aanbieden.

Esmeralda: Zijn er nog plannen voor boekuitgaven?

Neen, toch geen papieren uitgave. Ondertussen heeft My echter niet stilgezeten en zij heeft als experiment mij en Mia Beeck tot een samenwerking kunnen overhalen. Samen hebben we dan het boekje “Summertime” geschreven en My heeft dat verhaal digitaal uitgegeven. Digitaal uitgeven drukt enorm de kosten en is voor een amateurschrijver nog een haalbare kaart.

Zolang er amateurs schrijven zonder er aan te willen verdienen, en er mensen van goede wil zoals My bestaan zal een vrije internetuitgave auteurs hopelijk blijven stimuleren.

Esmeralda: Het lijkt wel of je plannen in die richting hebt?

Vaag. My heeft al eens een paar vage ideeën op mail gezet maar nog niet voldoende uitgewerkt om iets te beslissen. Na de feestdagen (2012/13) komt ze ook op bezoek en ook jij bent hierbij uitgenodigd, dan zullen er waarschijnlijk concrete plannen uit de bus komen. Als er auteurs ideeën hebben geef ze dan zeker door aan My. Diegene die al eens ideeën hebben aangebracht weten dat ze niet onbeantwoord blijven. We hebben ondertussen de ondervinding dat een gratis internetuitgave vier keer meer lezer bereikt dan een papieren boek terwijl de kosten dankzij My te verwaarlozen zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal juist geredeneerd, je weet niet hoeveel mensen een gekocht boek lezen. Maar toch, alles heeft voor en nadelen en daar gaan we na de feestdagen eens flink over bijpraten.

Vanzelfsprekend zal ik op de uitnodiging ingaan van deze fijne vrouw die ons als ploeg bij elkaar houd, een van de radertjes die er voor zorgt dat onze auteurs blijven insturen en jullie kunnen blijven lezen.

Zij staat er op alle auteurs en lezers in gelijke mate te bedanken voor hun blijvende steun.

Problemen, vragen, opmerkingen die naar jullie aanvoelen niet of onvoldoende beantwoord worden door My of mijzelf kun je altijd rechtstreeks aan ‘ de grote baas’ richten via 4Anja@telenet.be

Esmeralda

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *